Nordenårsmøte i et jubileumsår

Foreningen Norden Halden gjennomførte nylig årsmøte på Gamle Meieri på Brødløs.

Hele 67 av lagets 235 medlemmer har møtt fram denne kvelden. Årets gjest fra sentralt hold er hovedstyremedlem Freddy André Øvstegård, han er også Stortingsrepresentant og delegat til Nordisk Råd.

Årsmøtet viser en aktiv forening. I 2018 er det gjennomført 6 medlemsmøter med fra 50-70 deltakere. Foredragsholderne spenner fra Dagfinn Høybråten som kåserte om sitt arbeid som generalsekretær i Nordisk Råd til Oddgeir Bruaset som fortalte om juletreets historie.

Utflukter har også stått på programmet, den store i 2018 var ukestur til Gotland med 50 deltakere.

Planene for 2019 ble også presentert og godkjent via budsjettet. For 26. år på rad har foreningene i Halden og i Norra Bohuslän gitt ut et felles programhefte der 30 møter, samlinger og turer presenteres.

I Halden blir Nordens dag 23. mars sentral. Da feires det at Foreningen Norden i Norge er 100 år i 2019. I samarbeid med Halden kommune og sponsorer oppgraderes parken på Høvleriet der Lise Amundsens skulptur «Sekelskifte» står. Den vil bli åpnet denne dagen under navnet «Nordens park». Jubileumsdagen fortsetter med Nordisk jubileumskonsert i Brygga kultursal og avsluttes med middag «Nordisk gjestebud» i Halden Klub.

Øvstegård fikk ordet og talte om fortid og nåtid innen Nordisk samarbeid.
100 årsjubileum verdt å markere. Foreningen har bidratt til at de nordiske landende og politikerne har tatt opp fellesnordiske spørsmål.

Interessant å være med i delegasjonen til Nordisk Råd, der han deltar i utvalget for vekst og utvikling i Norden. Kan holde regjeringene i de nordiske landene i øra ved å jobbe på tvers. Har mulighet til å foreslå anbefalinger, stille spørsmål og følge opp regjeringene og de nordiske ministerråd.

Viktig arena for grenseløse spørsmål, som havforurensning. Også spørsmål innen kultur, språk, utdanning og jernbane. Forenkle og fjerne grensehindre mellom de nordiske landene.

På Stortinget er det flere venneforeninger for andre land, men hittil har det ikke vært noen egen Nordenforening. Det jobbet bl.a. Øvstegård og tidligere Stortingspresident Olemic Thommesen for å få etablet.

Som SV politiker har nordisk forsvarssamarbeid vært et utgangspunkt for Øvstegårds engasjement.
Usikkerheten etter 1. verdenskrig brakte Nordens land sammen. Etter 2. verdenskrig tok Sverige initiativ til et skandinavisk forsvarforbund. Alle landene var interessert, men en disputt mellom Norge og Sverige om nøytralitet eller en å stå på vestmaktenes side gjorde at det den gang falt.

Med dagens spenning mellom øst og vest, med to stormakter styrt av hver sin autoritære skikkelse i ulik grad, er Nordisk forsvarssamarbeid igjen aktuelt. USA skifter fokus fra Europa til Stillehavsområdet med Asia og Kina.

Øvstegård mener at det nordiske samarbeidet kan utvikles enda mer og støtter en nordisk forbundsstat. Vi er allerede den mest integrerte regionen i verden. Felles verdifelleskap med økonomisk samfunnsmodell med organisert arbeidsliv og velferdsstaten, likestilling og respekt for folkerett og menneskerettigheter.

En nordisk forbundsstat kan være en progressiv blokk i en verden preget av stormaktsspill.

Årsmøtet

ble avsluttet med valg der mangeårig leder Bjørg Jacobsen ble takket av. Hun fortsetter som nestleder. Mens nestleder Svein Olav Hansen ble valgt til lokallagets nye leder.

 

Det nye styret ser nå slik ut:

Leder: Svein Olav Hansen

Nestleder: Bjørg Jacobsen

Sekretær: Torhild Larsen

Kasserer: Sylvi Sandvik Heldal

Styremedlem. Terje Vidar Høvik

styremedlem. Hilde Jigarp

Varamedlem. Karsten Svendsen

Varamedlem. Inger Blomsnes gjenvalg

Varamedlem. Elisabeth Berg

Kommunens representant: Øystein Lillås, vara: Inger Haugene

 

 

 

 

 

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer