Schubert og Reissiger i Immanuels kirke

Lørdag 16. mars kommer Østfold Symfoniorkester til Halden for å spille Schubert og Reissiger i Immanuels kirke. Solist er Trond Gudevold og dirigent er Rune Halvorsen.

Bli kjent med Friedrich August Reissiger (1809-83) Østfold symfoniorkester har konsert i Immanuels kirke lørdag 16. mars, og spiller flere sanger som Reissiger har skrevet.

I 1850 ble det ansatt en ny organist i Halden: Friedrich August Reissiger. Han hadde da allerede en lang karriere bak seg, både som orkesterleder, pianist, komponist og sangpedagog. Reissiger ble født i Tyskland og kom til Norge i 1840, og ble ansatt som kapellmester ved Christiania Theater. Da hadde han allerede komponert en rekke verker. Han bodde 10 år i Christiania og fikk oppført 33 operaer, hvorav 20 var førsteoppførelser i Norge.

I tillegg til stillingen ved teateret underviste Reissiger i komposisjon, klaver og sang. Han tok også initiativet til et «sanginstitutt» i 1842, som viste seg å bli en forløper for «Det Philharmoniske Selskab», det som idag er Oslo-filharmonien. Sanginstituttet fremførte oratorier av Haydn («Skapelsen»), Beethoven og Mendelssohn.

Friedrich August Reissiger. Litografi av C. Simonsen, skannet fra Norsk konversationsleksikon Vol VI (Aschehoug).

Til Halden kom han så i 1850, primært fordi han ble ansatt som organist. Men dette har ikke vært nok for den energiske Reissiger: han ble snart dirigent for Fredrikstenske musikkorps og Halden sangforening. Også i Halden virket han som pedagog og fikk stor betydning for byens musikkliv i de 30 årene han bodde der.

Reissigers komposisjoner omfatter verker for klaver, orgel og orkester, (også for militærorkester), en strykekvintett, sanger, kantater og mannskorsanger. Han viste stor interesse for norsk folkemusikk, i flere av verkene bruker han temaer fra folkemelodiene våre. Et godt eksempel er strykekvintetten fra 1862 hvor vi hører vi både «Sønner av Norge» (som var Norges nasjonalsang frem til 1864 da den ble avløst av «Ja vi elsker»), «En liten gutt ifra Tistadalen» og Ole Bulls «Sæterjentens søndag».

Østfold symfoniorkester spiller 4 sanger, arrangert for orkester og dyp mannsstemme. Trond Gudevold er sangsolist på konserten. Orkesteret spiller også Franz Schuberts symfoni nr 6 og Overturen til Rosamunde av samme komponist. Dirigent er Rune Halvorsen.

Billetter kjøpes ved inngangen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer