– Nei til frislipp av vannscooter

I 2013 ble regelverket for kjøring med vannscooter endret fra forbud til at det er lovlig hvis man holder seg 400 meter fra land i sjøen. I ferskvann er grensen satt til 500 meter. Nå har Regjeringen sendt ut en høring der de foreslår å likestille vannscooter med fritidsbåt og det bekymrer Forum for natur og friluftsliv i Østfold.
Foto: Nina Røsnæs 

Østfold har mye vakker skjærgård og ordet idyll nevnes ofte når folk snakker om det Østfold-kysten kan by på. I tillegg er det flere store innsjøer. Spørsmålet er om vannscooter-kjøring vil ødelegge idyllen og skape negative konsekvenser for dyre- og fuglelivet.

I en henvendelse til Halden kommune skriver Nina Frydenlund, koordinator for Forum for natur og friluftsliv i Østfold, at de ber kommunen tenke seg nøye om før man sender inn høringssvar.
– Regjeringen foreslår å likestille vannscooter med fritidsbåt. Dette vil føre til mer vannscooter i høy fart nær land. Det vil være opp til hver enkelt kommune å innføre restriksjoner. Målet er at regelverket skal bli enklere å håndheve for vannscooterkjører. Spørsmålet er om endringen gjør det enklere å overholde hvis kommuner i samme geografiske område har ulikt regelverk.

Forumet argumenterer sterkt for at kommunene bør gå imot forslaget om å likestille vannscootere med fritidsbåter.
– Mer vannscooterkjøring vil gå på bekostning av alle de som bruker kysten og innsjøene som rekreasjonsområde. Ved å fjerne dagens vannscooterfrie soner blir konsekvensene høyere fart nær land som genererer mer støy, flere konflikter og skape utrygghet i skjærgården og ved norske innsjøer. Økt trafikk spesielt nær land vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander. Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange.

De er bekymret for hva økt vannscooterkjøring i Østfold vil ha å si for dyre- og fuglelivet.
– Vår kyst har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke-, yngle-, gyte- og rasteplasser. Forskning viser at vannscooterkjøring virker negativt på dyrelivet gjennom støy og bevegelse. Når vi vet at hver tredje fugleart står på rødlista, som betyr at de kan forsvinne fra Norge, representerer vannscooterne en ny belastning for sårbare og utsatte sjøfuglbestander.

Halden kommune har frist til 23.mars 2017 med å svare på høringen.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer