Nå kommer bind III

I slutten av november kommer det tredje og siste bindet i serien om Haldens historie til salg hos byens bokhandlere. 

Jeg møter forfatter Svein Olav Hansen på Bryggerhuset for å høre litt om hvordan han og bokkomitéen ligger an med Haldens historie Bind III. Grovarbeidet med boka er ferdig. Nå skal det gjøres noen siste gjennomlesninger før boka går i trykken, og i november kommer den for salg.

Prosessen har vært lang. Det er fire år siden den første boka i serien kom, og nå er verket komplett. 

 -Vi begynner å se lyset i enden av tunellen nå, sier Svein og ler. Men det gjenstår litt arbeid fremdeles.

Forfatterskapet bak verket er delt: Den første bindet var det Sven G. Eliassen som skrev, så samarbeidet Eliassen og Hansen om bind II. Det tredje og siste bindet er det Svein som har skrevet alene.

Haldens historie fra 1940-2018

Haldens historie er nå altså nedfelt i ett, stort verk. I tre bind på totalt 1500 sider, jobber verket seg gjennom byens historie fra 1665 og frem til nå. Bind I tar for seg tiden fra 1665 til 1826. Bind II tar opp tråden i 1826, og sier takk for seg rett før andre verdenskrig. Det avsluttende bind III skal i ni kapitler, pluss en prolog og en epilog, ta for seg historien i årene mellom 1940 og 2018.

 -Prologen i denne boka plukker opp noen tråder fra mellomkrigstiden, forteller Svein, og så starter første kapittel med den tyske invasjonen.

Haldens historie Bind I tar for seg 1665-1826. Bind II går fra 1826 til 1940.

Mange vil mene noe

Svein har fått erfare at det ikke er så enkelt å skrive om moderne historie. Skriver man om bronsealderen så trenger man ikke å forholde seg til hvordan andre har opplevd historien. Men når man skriver om ting som skjedde for ti, tjue og femti år siden er det mange som har sett det med egne øyne. Og vi opplever ting ganske ulikt. I tillegg kan vi være uenige om hva som er viktig å ta med i en historiebok og ikke.

 -Uansett hva jeg skriver i denne boka er det mange som kommer til å mene noe om det, mer enn i de to foregående bøkene. I de to andre bøkene var det de mest historieinteresserte som meldte seg for å diskutere detaljene, mens nå har vi tatt for oss en tidsepoke som mange har opplevd og husker godt. Og vi har jo mange som brenner for lokalhistorie i denne byen!

Et vanskelig tema

Noen temaer i boken var vanskeligere å skrive om enn andre.

 -Boka tar jo for seg noen emner som er litt touchy for mange, som for eksempel andre verdenskrig. Det å navngi folk som opererte på den tyske siden for eksempel er jo ikke så veldig populært.

Etterkommerne av nazister i Halden vil kanskje oppleve det som vanskelig at deres beste- og oldeforeldre nevnes ved navn. Svein har fått høre at han helst burde ha latt dette ligge. Etter å ha grublet lenge og vel landet Svein og de andre i bokkomitéen på at de kun skulle navngi de mest sentrale nazistene i byen. 

 -I noen grad må vi kunne bruke navn, sier Svein, vi kan jo ikke fornekte denne delen av historien bare fordi det er ubehagelig.

Noen vil helst ikke ha slektsnavnet sitt i boka, andre vil kanskje etterspørre det.

 -Jeg er forberedt på å få henvendelser fra folk som mener at deres slekt burde vært nevnt, fordi de gjorde en innsats på de alliertes side i krigen. Det var mange som risikerte mye og som var med og bidro i motstandskampen. Dette gjelder jo alle kapitlene i denne boka for så vidt. Jeg synes vi har fått med veldig mye, men det er umulig å få med alt. Denne boka har vært den vanskeligste å skrive sånn sett.

Enormt bildetilfang

Bildetilfanget for det tredje bindet har vært enormt. Der man i tidligere bind har måttet ty til illustrasjoner og malerier, har man nå hatt store mengder bilder å velge mellom. Problemet i denne runden har vært å klare å velge ut de beste bildene. Stein Johnsen er med som bildeansvarlig også i dette bindet, men denne gangen er han alene om jobben. Tidligere har han hatt med seg Jørn Bøhmer Olsen.

 -Det har vært en kjempejobb å velge ut bilder til denne boka, forteller Svein. Bildene skal være gode, og de skal helst ikke være brukt før. I tillegg vil vi at bildene skal kommunisere godt med teksten. 

Her er årelating illustrert via et skjermbrett på Rød i Haldens historie Bind I. Det er Jørn Bøhmer Olsen som har fotografert skjermbrettet.
Bildetilfanget til bind III har vært enormt. Dette er et av albumene som har blitt scannet for bilder. Albumet tilhører Bjørn Hansen, men det var hans far Kåre Hansen som i sin tid samlet bildene. Bildene viser Halden i mai 1945. -Maidagene 1945 alene er godt dokumentert i folks fotoalbum, forteller Svein, det er et vell av bilder å velge mellom.

Boka er altså ferdig skrevet. Nå skal den finleses og finpusses før den går trykken. Svein og bokkomiteen leser og retter og leser og retter. Det er en lang og tidkrevende prosess. Svein har brukt det meste av fritiden på dette bokprosjektet.

 -Etter at boka er ute får jeg kanskje et litt mer vanlig liv igjen, sier Svein. Men jeg skal rett i gang og skrive Foreningen Nordens hundreårsberetning når dette er over, så det vanlige livet må kanskje vente til etter det.

Overrekkes Edquist i november

Den 22. november skal boka overleveres til ordføreren og kommunen i en seremoni i Berg Sparebank.

Bilder fra overrekkelsen av Haldens historie bind I i november 2016. På det øverste bildet overrekker Jørgen Berg fra Berg Sparebank en sjekk på 800 000 til bokkomiteen. På bildet under ser vi bokkomiteen med fotografer, forleggere og bankfolk. Fra venstre ser vi fotograf Stein Johnsen, Freddy Fagerholt, Jørn Bøhmer Olsen, Bjørn Andersen, Mons Hvattum, Sven G. Eliassen, Runar Drønen, Jens Bakke, Toril Brekke og Jørgen Berg.

Blir det fint å få overlevert boken, og bli ferdig med prosjektet?

 -Det blir nok litt tomt, det kan nok hende jeg blir litt molefonken. Og så er det den greia med at man aldri blir fornøyd. De fleste som leser denne boka vil ikke ane noe om alle valgene jeg har tatt underveis, og hvordan jeg har vrengt og vridd på teksten og aldri blitt helt fornøyd. 

Har du tenkt mye på hvordan denne boka vil bli mottatt?

 -Ja, jeg har nok tenkt en del på det. Folk har mange ulike synspunkter, og det er en stor interesse for lokalhistorie her i byen. Men vi håper de fleste vil synes at det er en god oppsummering av denne delen av historien. I verste fall får jeg flytte til Finnmark.

Haldens historie Bind III vil bli tilgjengelig for salg i bokhandlene i november/desember. Boka utgis på Ask Forlag.

I bokkomiteen sitter prosjektleder Mons Hvattum, Freddy Fagerholt, Toril Brekke, Bjørn Andersen, og Jens Bakke. Runar Drønen setter sammen boka helt til slutt.

Kommentarer

kommentarer