Mener studiene er svært relevante for arbeidslivet

Resultatene fra NOKUT sin undersøkelse Studiebarometeret som ble offentliggjort i dag, viser at studentene ved Høgskolen i Østfold er svært fornøyde med studienes arbeidslivsrelevans.
Toppbilde: BARNEHAGELÆRERSTUDENTER MEST FORNØYDE. Studentene uttrykker at de blant annet er fornøyde med praksisen som studiet gir dem. Foto: Bård Halvorsen.

– HiØ hadde en svarprosent på 67, mot landsgjennomsnittet som var på 45 prosent. Undersøkelsen er viktig for oss. Den gir oss en unik mulighet til å se hva studentene er fornøyde med og hvilke områder der vi har et forbedringspotensiale, sier rektor ved HiØ, Hans Blom.

NOKUTs nasjonale studentundersøkelse viser at 84 prosent av studentene som har deltatt i undersøkelsen fra HiØ, mener studieprogrammet de går på er relevant for arbeidslivet og gir gode jobbmuligheter. De mener også at studiene gir dem den kompetanse som er viktig i arbeidslivet.

Barnehagelærerstudentene mest fornøyde
Barnehagelærerstudenter på bachelor, deltidsstudiet, er blant de mest fornøyde: de scorer 4,9 der 5 er best, på om programmet er relevant for aktuelle yrkesområder og at programmet gir viktig kompetanse for arbeidslivet.

Bachelorstudentene i sykepleie ligger på en god nummer to når det gjelder hvor fornøyde de er med jobbmulighetene. Studentene rapporterer også at studiene gir dem godt samarbeid med arbeidslivet gjennom praksisperiodene.

– Vi legger stor vekt på praksis i studietiden. Det er svært viktig at studentene får oppleve og gjøre seg erfaringer med hva det vil si å være en sykepleier eller lærer, noe som læres best ved å øve i realistiske omgivelser, sier rektor.

Forbedringspotensiale innen internasjonalisering
– Vi ønsker å forbedre oss når det gjelder å gi studentene et internasjonalt perspektiv. Studentene gir tilbakemelding på at de har lite undervisning på engelsk, få engelske tekster på pensumlisten og i liten grad benytter gjesteforelesere  som snakker et ikke-skandinavisk språk, sier Blom

– Et godt studietilbud på engelsk av tilstrekkelig omfang er nødvendig for å forberede våre egne studenter på å ta en del av studiene i utlandet og er likeledes en forutsetning for å kunne tiltrekke oss et større antall innreisende studenter. Vi har derfor satt i gang et arbeid for at hver avdeling skal tilby minst 30 studiepoeng undervist på engelsk hvert semester, sier han.

Blom legger til at dette arbeidet snart er sluttført og at de avdelingene som ikke allerede har dette tilbudet på plass, vil starte i nærmeste fremtid. Enkelte avdelinger kommer faktisk til å tilby opp til 60 studiepoeng undervist på engelsk.

Manglende eksponering for vitenskapelig metode og forskning
– Gjennomgående for alle avdelinger er også at studentene etterlyser mer kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning. Dette kan ha sammenheng med at studentene svarte på disse spørsmålene i høstsemesteret i andre studieår, og at de først senere i studiet får mer kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning, sier rektor.

– Men det kan også reflektere den praktiske orienteringen våre studier har, en orientering som er nødvendig, men der det teoretiske perspektivet kan komme i bakgrunnen. Alle avdelingene har imidlertid fokus på at undervisningen skal være forskningsbasert og at dette også innebærer å gi studentene kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og den forskning som foregår på feltet, understreker han.

Han legger til at Studiebarometeret forteller at HiØ på dette feltet trenger å justere balansen mellom det teoretiske og praktiske noe, slik at studentene får en støtte forståelse for hvordan den undervisningen de får er basert på utført forskning.

– Det er for øvrig et sentralt mål for HiØ å gi studentene egen erfaring med forskning og utviklingsarbeid. Dette er dessverre ikke mulig å gjøre i alle fag, men eksempler fra de avdelinger og emner som lykkes godt i dette, deles med de andre avdelingene med den hensikt at avdelingene skal lære av hverandre, sier Blom.

Angrer ikke på sine valg
Undersøkelsen viser at studentene ved HiØ er fornøyde med sine studievalg. I alt 88 prosent svarer at de går på det studieprogrammet de helst vil gå på.

– Det er et godt tegn. Vi har mange førsteprioritetssøkere, det vil si søkere som ønsker HiØ som sitt første valg. Det er ekstra hyggelig å se at de som starter hos oss, ikke angrer på sine valg etter å ha studert her en stund, sier en fornøyd rektor.

  • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til NOKUT i 2012: Gjennomføre en nasjonal studentundersøkelse om norske studenters oppfatning av studiekvalitet i høyere utdanning
  • Totalt 64 000 studenter på 1800 studieprogram ved alle norske utdanningsinstitusjoner mottok undersøkelsen i 2016
  • Studenter på alle bachelor- og mastergradsprogram deltar
  • Nettportal der resultatene presenteres per program:www.studiebarometeret.no
  • Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2013, deretter hvert år

Pressemelding fra Høgskolen i Østfold. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer