– Må grønnsaker pakkes i plast?

En av miljøsynderne når det kommer til plastikk er leverandørene av frukt og grønt. Alt pakkes inn i plastikk enten av produsent eller av kunde i butikken. Men trenger det å være sånn?

Halden Kooperativ har vært i drift i noen måneder og begynner å få solid erfaring med å jobbe med produsenter. I august skrev de en oppdatering på facebook der de syns for mye av det de fikk tak i var pakket inn i unødvendig plast.

Vi utfordret dem på hvordan de jobbet med bærekraftig produksjon og videreformidling av frukt og grønnsaker.

– Hvorfor ønsker dere produkter uten plast?
Halden Kooperativ har 10 prinsipper som ligger til grunn for kooperativets drift. Disse grunnprinsippene er i stor grad lik de vår samarbeidspartner Oslo Kooperativ med over 1500 medlemmer har. Her går det klart frem at vi ønsker en mest mulig miljøvennlig distribusjon av våre varer.  Unødvendig pakking i plast er absolutt viktig.
”Våre matvarer skal distribueres på en måte som er miljøvennlig.
Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke ressurser med omtanke; vi reduserer matsvinn, gjenbruker og bruker miljøvennlige materialer.”

– Hvor lett/vanskelig er det å få tak i frukt og grønnsaker som ikke er pakket i plast?
Veldig forskjellig fra leverandør til leverandør. Større økologiske produsenter som også leverer til dagligvarekjedene pakker automatisk i plast (etter krav fra matvarekjedene). Halden Kooperativ prøver i størst mulig grad å handle fra mindre leverandører som leverer i liten skala (ref. våre grunnprinsipper) da unngår vi dette problemet.

– Hvordan gikk det med september-posen, ble det noe uten plast?
I de siste posene som ble levert ut var det varer fra Fokhol gård og Holtet gård i Aremark. Her var det grønnsaker rett fra jorda, uten plast!

14551000_1449789861704821_1551229240_o

– Hvilke ønsker har dere for fremtidens frukt/grøntproduksjon med tanke på plast?
Så langt det er mulig ønsker vi at frukt og grønt pakkes uten unødvendig plast.  Vi registrerer med glede flere butikk-kjeder i utlandet som går mer og mer bort fra plast. Noen ganger vil det være nødvendig med plastemballasje for å sikre varens kvalitet ved lang transport og skjøre varer.

– Hvordan syns dere dagligvarekjedene i Halden jobber med å senke forbruket av plast i frukt/grøntdisken?
Generelt er det mye unødvendig pakking av frukt og grønt i plast. Det gjør det vanskeligere for forbrukere å se kvaliteten på varen samt genererer store menger unødvendig avfall. Dette er likt for hele landet, og vi synes ikke Haldens butikker avviker noe fra det.

En av de største leverandørene av frukt og grønnsaker til dagligvarebutikker er Bama. De henviser til sin liste med ”10 spørsmål og svar” når det kommer til spørsmål rundt produkter som pakkes inn i plast.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer