Lenge leve frivilligheten!

Mye går bra i Halden, og jeg kan faktisk ikke tenke meg å bo et annet sted i landet enn akkurat her. Vi er mange som har fast jobb med fast inntekt, familie vi er glad i og venner vi setter stor pris på. For alle er det dessverre ikke sånn.

Livet går ikke alltid på skinner. Noen ganger kræsjer man rett i veggen med alt det innebærer. Andre fødes inn i familier hvor hverdagen allerede er et ork, og hvor det kan være langt mellom lyspunktene. For noen blir livet ganske annerledes enn det man trodde som barn, da alt virket enkelt og bekymringene langt unna.

Vi har et ansvar for hverandre. Det å være del av et samfunn betyr at man skal ta ansvar for seg selv, men også hjelpe andre når de trenger det. Frivilligheten i Halden er et godt eksempel på dette. Makan til folk som står på for at andre skal ha det bra – som stiller opp som gode hjelpere når man kanskje trenger det som mest. Hva det betyr for folk å få hjelp når man er som mest sårbar, er uvurderlig og kan ikke måles i penger.

Frivilligheten er viktig og nødvendig, men kommunen må ta sitt ansvar. Halden må være en by hvor kommunen tar ansvar for innbyggerne sine ved å forebygge, altså å hjelpe folk før ting går over styr. Dette betyr å sette inn nok personale i barnehager og skolene. Det betyr å sette inn tiltak for at ungdom ikke dropper ut av skolen og blir gående uten noe meningsfullt å gjøre. Det betyr å gi de som jobber med i helsevesenet nok tid til å snakke med folk, enten det er eldre, syke eller andre som trenger hjelp. Frivilligheten skal komme i tillegg til alt dette, og de som jobber frivillig må aldri tas for gitt. Frivilligheten kan å fange opp de som faller utenfor alle kommunale «stoler». Frivilligheten kan også være flinkere enn kommunen til å prøve ut nye måter å jobbe på både for å forebygge sosiale problemer og til å rette opp for de som har gått på en smell.

Kommunen må vite å verdsette jobben frivilligheten gjør, ved å være en aktiv tilrettelegger for frivillig aktivitet lokalt, blant annet gjennom et tett samarbeid med frivilligheten og ved å gjøre lokaler og utstyr tilgjengelig for aktivitet. Vi har alle et ansvar for å forhindre utenforskap og ensomhet i byen vår, og kommunens ansvar er intet unntak. Arbeiderpartiet vil ha en sterkere velferdskommunen som både kan styrke rammevilkårene til frivilligheten og styrke det offentlige sosiale sikkerhetsnettet.

 

Linn Laupsa,

Ordførerkandidat for Halden Arbeiderparti

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer