Lanserer Kultur-SFO

Førstkommende søndag kl 19.00 inviterer fem spente ildsjeler til informasjonsmøte i lokalene til Halden Teaterskole. Der skal det startes et eget SFO-tilbud fra høsten av: Kultur-SFO!

Kulturfritidsordningen (KFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Ordningen er for elever 1.-4. trinn. Tilbudet er et alternativ til den kommunale skolefritidsordningen, med fokus på godt
innhold. Det vil være hovedvekt på kultur og samhold, med et ønske om å fremme barnas kunnskap og interesse for ulike kulturuttrykk.

I tillegg til aktiviteter i lokalene til Halden Teaterskole, kommer KFO til å bruke sentrum med dets nærliggende områder, for å skape god variasjon i tilbudet. Det blir samarbeid med blant annet Halden Bibliotek.

KFO vil bli drevet under Halden Danseskole som vil bidra med egne ressurssterke pedagoger. Videre vil det bli samarbeid med flere av byens kulturaktører, som Pianostredet Figurteater og Koriallverdenellerno. Halden Teaterskole er selvfølgelig også representert.

Mona Stenberg Thoresen er pedagogisk leder for Kultur-SFO. Foto: privat. 
Catharina Heide Amundsen er daglig leder for KFO-teamet. Foto: privat.
Catharina Heide Amundsen, Sverre Magnus Heidenberg og Sara Stang Møller åpner Kultur-SFO fra høsten av.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer