Åpning av sommerutstillingen 2019

I kveld, fredag 14. juni kl 18, åpner Østfold kunstsenter SOMMERUTSTILLINGEN 2019. I samarbeid med Fredrikstad kommune, SG Arkitekter og Østfold Arkitektforening deler vi ut 4 stipend og Arnstein Arnebergprisen 2019.

To BKH-stipend (Bildende Kunstneres Hjelpefond) á 50 000 kr blir tildelt etter følgende formål og kriterier:
Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold fylke.

En ekstern jury, i år bestående av Malfridur Adalsteinsdottir, kunsthåndverker, Fredrik Raddum, billedkunstner og Tor Arne Samuelsen, utstillingsleder Akershus kunstsenter tildelte Camilla Wexels Riser (Fredrikstad) og Jens Stegger Ledaal (Fredrikstad) Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Stipendene deles ut av Trine Eriksen, daglig leder ØKS.

Fredrikstad kommunes kunstnerstipend på 25 000 kr tildeles Laila Kongevold.

Kunstnerstipendet tildeles kunsthåndverkere/ billedkunstnere bosatt i Fredrikstad kommune. Inger Anne Kilde Storli, Fredrikstad kommune, var fullverdig medlem av juryen. Atle Ottesen, leder av kulturutvalget, deler ut stipendet på åpningen.

Juryens begrunnelse:

«I Laila Kongevolds arbeide er det rommet som utgjør rammen for et arbeid som veksler mellom det intuitive og det planlagte. Vi blir dratt inn i en detaljrikdom der objektenes sammenstillingen skaper en forunderlig verden. En verden som består av alt fra bibelsitater i morse til små plastfigurer og håndlagde treobjekt. Kunstneren tar opp dagsaktuelle temaer, der gitte sannheter blir satt på prøve. Vi gleder oss til å se hennes store markering i 2021».

SG Arkitekters kunstnerstipend på 15 000 kr tildeles Linda Spaun Hauglie.

Tildeles kunsthåndverker/ billedkunstner fra hele fylket. Markus Linge, daglig leder SG Arkitekter deltok i juryens arbeid og deler ut stipendet på åpningen.

«Linda Spaun Hauglie vever. På lang avstand fremstår arbeidene som landskaper – når vi kommer nærmere ser vi en stor detaljrikdom. Hun bearbeider flaten, bygger opp og bryter ned strukturen i veven. I hennes verk Hav eksperimenterer Linda med variasjon i vevteknikk og materia 2lvalg. Dette er et spennende kunstnerskap som juryen ønsker å løfte frem, og vi gleder oss til å følge henne og se hennes arbeid vokse utenfor rammene.»

Østfold kunstsenter produksjonsstipend Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) tildeles Camilla Wexels Riser.

Juryens begrunnelse:

«Camilla Wexels Riser er en kunstner som jobber i krysningspunktet mellom scenografi og billedkunst. Hun viser stor visuell styrke der rene og tydelige valg skreller bort alt det overflødige i det tilsynelatende enkle uttrykket. Mange av prosjektene hennes vitner om sosialt engasjement der miljøaspektet er fremtredende. Kunstnerskapet hennes vitner om stor dedikasjon og en høy gjennomføringsevne og presisjon.»

Østfold kunstsenter produksjonsstipend Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) tildeles også Jens Stegger Ledaal.

Juryens begrunnelse:

«Jens Stegger Ledaal viser i sitt prosjekt Spatial Operations, Romlige variasjoner, er en film med mange estetiske kvaliteter. Her kombineres land art med vekt på komposisjon og bevegelse i terreng, med skulpturelle gester og sosial samhandling. Bak arbeidet ligger en tilsynelatende nitidig planlegging for å skape de vakre tablåene, hvor menneskenes nøye koreografert samhandling drar i samme retning.

Kunsten skapes helt uten publikum i det tomme landskapet, men heldigvis får vi mulighet til å se resultatet i en veldig gjennomført filmatisk produksjon i etterkant.»

Les mer om åpningen og ØKS på deres hjemmeside.

 

Kommentarer

kommentarer