– Kommunen bør ha en kulturminneplan

Halden er en kommune med lang kultur- og industrihistorie. Det gjør at det også finnes flere titalls kulturminner. Men det finnes ingen plan for kulturminnene og det ønsker Idd og Enningdalen historielag at kommunen gjør noe med.

Det er Riksantikvaren som har et overordnet ansvar for kulturminner i Norge, men lokale kulturminner er det kommunen som har ansvaret for. Idd og Enningdalen ønsker at kommunen skal være sitt ansvar bevisst i større grad og etterlyser en kulturminneplan som kan være et verktøy for saksbehandling av reguleringsplaner og dispensasjonssøknader.
– Kulturminnene er viktige spor fra fortiden, men er også en del av vår levende samtid. Kulturminnene er en del av identiteten vår og gir både tilhørighet og karakter til miljøet rund oss. Kulturarven kan brukes til turisme og verdiskapning, og på den måten bidra positivt i nærings- og distriktsutviklingen, – slik det er gjort på Fredriksten festning.
Det har tradisjonelt vært mest vanlig å rette oppmerksomheten mot monumenter og praktbygg. I dag legges det mer vekt på bevaring av kulturmiljøer og kulturminner knyttet til vanlige menneskers liv og virke. Noe vi mener speiles tydelig i interessen rundt dette i Halden, skriver Eivind Løvås som er leder i historielaget.

Historielaget lanserte i fjor prosjektet med å synliggjøre Monolittbruddet i større grad enn det er i dag og de har jobbet mye med merking av kulturminner på Skriverøya. Engasjementet for å kunne bidra rundt kommunens kulturminner er stort, men de mener kommunen må i førersetet for å få på plass en plan.
– Vi tror at et kulturminnepartnerskap mellom kommunen og historielagene og evt. andre frivillige ville være et fruktbart samarbeid. Det er av betydning at det sikres bred medvirkning og god forankring hos ulike brukergrupper her som i andre planer. En plan utarbeidet av forvaltning og frivillighet i fellesskap kan være det som skal til for at vi kan komme i mål.

Historielaget informerer også kommunen om at det er muligheter for å søke Riksantikvaren om støtte til arbeidet med en kulturminneplan.
– Pr. i dag er det i underkant av 250 kommuner som har fått midler til å utarbeide kulturminneplaner. De fleste av disse regner med å være ferdig med planene innen 2020. I tillegg kommer de som allerede har utarbeidet en plan, selv om det ikke er så mange foreløpig. Vi håper Halden kommune ser seg tjent med å starte opp dette arbeidet. I Idd og Enningdalen historielag er vi mer enn villige til å bidra, skriver Løvås.

Annonse
Skjermbilde 2017-02-09 kl. 17.41.47

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer