Jul i stallen

Per tradisjon har Halden-distriktet alltid hatt mange hester. Sånn er det fortsatt i dataalderens Halden. Hest hører så absolutt med til livets lyspunkter, selvom de få gjenværende stallene i Halden sentrum står tomme.
Jeg husker de gamle vognmennene i byen – de som brukte hest og vogn i Haldens gater i jobbsammenheng. Enten de nå fraktet posten, som kom inn med toget – eller hadde noe annet i 4-hjulsvognen.
Klikk klakk sa det på stenbrolegningen, som i alle år har preget byens gater.
Den mest kjente vognmannen var nok Ivar Larsen, ettersom hans berømte travhester, Toftejenta, Spenter og Bestmin laget overskrifter i byens to lokalaviser, Smaalenenes Amtstidende og Halden Arbeiderblad.
Ivar holdt i mange tiår til i Skippergaten med sine hester – innen han flyttet hestene opp på Knardal gård.Ivar elsket julehøytiden. Han ville at julen også skulle prege stallen.Stallkatten Nusse, som Ivar hadde dressert til å hente små poteter – når han kastet dem på stallgulvet, han fikk ekstra fisk julaften. Og hestene fikk varm melasse og gulrøtter sammen med fôret,
Stallnissen, han fikk julegrøt – som ble satt på høyloftet. Tomt var grøtfatet dagen etterpå. Jeg har en mistanke om at Ivar hadde gitt grøten til hestene.
Så skulle det skrives God Jul med sagflis på stallgulvet.Og White Christmas lød over det røde radioapparatet.
Nissen skulle føle seg velkommen.

Visst var det jul i stallen på Knardal.

 

Foto: Adéla Holubová/Pixabay.

Kommentarer

kommentarer