– Jeg har forståelse for at de gir opp

Etter at Vestengveien Eiendom kjøpte Arbeidersamfundet har det vært mye frem og tilbake om hvorvidt det skal bli leiligheter, om kommunen skal ta over eller om lokale kulturkrefter skal drifte det som et kulturhus. Nå gir Halden kulturråd opp arbeidet med å opprette en stiftelse og spiller ballen tilbake til politikerne.

Saken om Arbeidersamfundet strekker seg over mange år og det å henge med i svingene på hva som skjer er som å følge med på et stigespill. Det er ofte to skritt frem og tre tilbake, og plutselig møter man på en stige som gjør at man faller ned en etasje eller rykker tilbake til start.

I 2016 brukte kulturrådet mange timer på å jobbe med politikerne for å få i stand en stiftelse som kunne drifte Arbeidersamfundet som et kulturhus. Svaret fra politikerne var at de likte ideen, men at det var opp til kulturrådet.
Halden kulturråd forteller mandag i en pressemelding at de gir opp.
– Det nyinnsatte styret i Halden kulturråd har etter å ha gått nøye gjennom saken, blitt enige om at dette ikke er en sak for styret.

Det å opprette en stiftelse som skal sørge for finansiering og drifting av Halden arbeidersamfunn er en altfor ressurskrevede sak, forteller Marita Rognøy.
– Styret håper det kommer inn folk med økonomiske muskler og mulighet til å fortsatt jobbe for å beholde arbeidersamfunnet som et kulturbygg, og vil gi sin fulle støtte til disse.

Marita forklarer at styret i kulturrådet fremover vil ha fokus på de bygningene der de har mulighet til å påvirke.
Vi vil derfor nå gjøre alt vi kan for å få tilbake kulturkvartalet rundt Konservativen og Black Box, slik at amatørteatrene kan innta disse bygningene igjen.

Vi har utfordret tre av byens politikere til å gi en respons på utspillet fra Halden kulturråd.

Joakim Karlsen i Venstre er leder for Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og kultur.
– Kulturrådet tok et godt initiativ da de ville få liv i Arbeidersamfundet igjen. Dette er et bygg som betyr mye for mange i Halden, men det har aldri vært i kommunal eie. Utvalget ba kommunen om å se på forprosjektet og mulighetene som lå i det. Vi fikk en vurdering av hvor mye det ville koste å oppgradere bygget. Det viste seg at selv enkel oppgradering blir dyrt og utvalget ikke kan ta den kostnaden nå. Vi kunne være en støttespiller i den videre prosessen, forklarer han.
– Det er synd, men forståelig at kulturrådet gir opp, men supert at de velger å fokusere på Konservativen og Black Box fremover.

Hva tenker du om Arbeidersamfundet videre nå da?
– Bygget er i privat eie, men jeg håper jo bygget blir ivaretatt på en måte som kommer befolkningen i Halden til gode.

I Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og kultur sitter også Yngve Milde fra Høyre. Han har vært tydelig tidligere på at kommunen ikke kan ta kostnaden ved å kjøpe Arbeidersamfundet og ruste det opp til kulturhus.
– Det er veldig synd at Kulturrådet gir opp, og samtidig er det forståelig. Vi har i lang tid følt at vi har en forpliktelse om å hjelpe til med å finne gode løsninger for Samfundet, for selv om ikke kommunen har vært eier så har dette vært, og er, et historisk bygg som mange har et forhold til. Dessverre så har det vist seg at dette i ren kommunal regi er et prosjekt som vi ikke har råd til på nåværende tidspunkt, er hans reaksjon på uttalelsen fra kulturrådet.

På motsatt side av det politiske landskapet befinner Arbeiderpartiet seg med Arve Sigmundstad som gruppeleder.
– Jeg har forståelse for at Kulturrådet gir opp dette prosjektet, men det betyr ikke at vi som folkevalgte skal gi opp prosjektet med Arbeidersamfundet. Vi mener vi har en forpliktelse til å bidra til å bevare Arbeidersamfundet som et hus for kultur og frivillighet også for fremtidige generasjoner, sier han.

– Den situasjonen vi nå står i, er beklagelig av flere grunner. Måten det politiske flertallet i Halden har håndtert denne saken på, bidrar både til å skremme bort frivillige ildsjeler – og private entreprenører som trenger forutsigbarhet når de skal investere og utvikle prosjekter i til beste for byen vår.

Ønsker dere å jobbe videre med Arbeidersamfundet på politisk nivå?
– Vi hadde dette inne i budsjettet vårt, og vi kommer til å ta saken opp igjen i vårt forslag til økonomiplan som skal behandles nå før sommeren.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer