Hva skjer med villaksen i Halden?

I 2016 ble det fisket drøyt 180 000 laks, sjøaure og sjørøye i de norske elvene. I løpet av 30 år er villaksfangsten i Norge mer enn halvert. 7 av 10 laks som skulle brukes i klekkeriet i Halden hadde oppdrettsgener. Hvordan står det egentlig til med laksen i Tista og Berby-elva?
Foto: Lene Amundsen 

I en pressemelding fra NTB peker organisasjonen Norske Lakseelver på utfordringen med opprettslaks og konsekvensene av oppdrettsnæringa som gjør at det blir mindre villaks.
– Forskningen er entydig på at påvirkningen fra oppdrettsindustrien spiller en stor rolle her. Innblanding av gener fra rømt fisk svekker overlevelsesevnen til avkommet, og lakselusa dreper lakseunger på vei ut i havet, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Bekymret for villaksen i Halden
Halden er godt kjent for laksen i Tista og Berby. Men kombinert med gleden av å fiske villaks har inntoget av oppdrettslaksen gjort at diskusjonene kommer oftere og oftere om villaksens fremtid.
Bjarne Granli i Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening i Halden er bekymret for utviklingen i Halden også.
– Jeg er redd for at villaksen kjemper en forgjeves kamp mot oppdrettslaksen, forklarer han. Foreningen jobber målrettet med å bygge opp laksebestanden i Tista og det legges ned betydelige ressurser.
– 2014 var et katastrofe år for laksen i Tista. 70 % av fiskene vi skulle bruke til kultivering i klekkeriet hadde oppdrettsgener. Hver elv har sin laksestamme, så det sier seg selv at dette er en svært alvorlig utvikling.

Resultatet ble ikke mindre alvorlig når de i fjor høst skulle gjøre nye undersøkelser.
– I høst var det veldig lite vann i Tista og det gjorde fisket etter stamlaks særdeles vanskelig. Den eneste hunnfisken vi fikk tak i, var en oppdrettslaks. Det blir derfor ingen kultivering fra 2016-års oppvandring i Tista.

Granli er oppgitt over konsekvensene som oppdrettsnæringen gir uten at det gjøres noe med det.
– Oppdrettsnæringen er den eneste industrien som får lov til å forurense uten noen form for rensing. Selv om det nærmeste anlegget er langt nedover på sør-vestkysten påvirker det tydelig laksen i våre elver.

Bjarne Granli
Bjarne Granli

Rømt oppdrettslaks og lus er størst trussel
Vitenskaplig råd for lakseforvaltning ga sommeren 2016 ut en rapport om statusen for norske laksebestander. De legger ikke skjul på hva som er den største trusselen for villaksens fremtid.
– Rømt oppdrettslaks og lakselus, og deretter vannkraftregulering, ble vurdert til å ha påvirket flest bestander negativt, og var viktige årsaker til at bare 22 % av 104 vurderte laksebestander hadde god nok kvalitet til å nå kvalitetsnormen for villaks, skriver de i rapporten.
– Rømt oppdrettslaks framstår generelt som den største trusselen mot norske laksebestander, ved at den utgjør den største påvirkningen og den største risikoen for ytterligere reduksjon og tap av bestander. Lakselus framstår også som en ikke-stabilisert bestandstrussel.


Planlegger oppdrettsanlegg i Oslofjorden

I Oslofjorden, på utsiden av Horten, planlegger selskapet Fjord Vision Lax et fiskeoppdrettsanlegg. Initiativtager Mads Bækkelund er optimist og sier at deres laks skal ha spesialfôr uten farge eller tilsetningsstoffer.
I et intervju med Gjengangeren, gjengitt på nettavisen ilaks.no, forklarer Bækkelund at han ikke forstår motstanden mot oppdrettslaks.
– Jeg klarer ikke helt å forstå motstanden mot oppdrett. Det er enorme økonomiske muligheter og profitten vil bli i lokalområdet.

Det er flere som har reist problemstillingen med at det ofte ligger is innover i Oslofjorden på vinteren, men det mener Bækkelund ikke er noe problem siden de skal slakte all laksen før jul hvert år.

I et intervju med ilaks.no mener han at det ikke er noen grunn til å verne Oslofjorden mot oppdrettsanlegg. Han ønsker å etablere lukkede merder i sjøen med tre eller fire oppdrettstillatelser.
– Det mest sentrale visningssenteret i dag ligger i andre etasje på hurtigbåtterminalen på Hitra. Det er derfor på høy tid at det kommer et oppdrettsanlegg i Oslofjorden, og jeg skal vise at det går an. I Oslo har i overkant mange et merkelig syn på oppdrett, og det er dette jeg vil endre, sier Bækkelund til ilaks.no.

Sportsfisker Erik Grimsøen er en av dem som har uttalt seg offentlig om planene for oppdrettsanlegget. Det er neppe noen overraskelse at han er svært skeptisk.
– Konsekvensene av et oppdrettsanlegg basert på åpne merder med 1.000.000 laks i 5-kilosklassen rett i innløpet til Norges beste sjøørretfiske er lite hyggelige. Lakselus eksploderer med vanntemperatur, og med et anlegg smekk fult av lus der deler av vannstrømmen inn til Oslofjorden går, kan dette påvirke sjøørretstammene i hele Oslofjorden. Her legges det ned tusenvis av dugnadstimer og betydelige beløp hvert år i utsettinger og kultivering, en innsats som fort kan bli pulverisert, skriver han på bloggen sin.
– Oslofjorden er Norges største put and take-vann for ørret, og den viktigste arenaen for båtliv generelt og sportsfiske spesielt i Norge, og hele prosjektet fremstår som lite gjennomtenkt.

Annonse
Skjermbilde 2017-02-09 kl. 17.41.47

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer