Haldenser er nytt medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Professor Glenn-Egil Torgersen ved Forsvarets høgskole ble mandag 16. januar innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi.
Tekst: Forsvarets høgskole

Professor, Dr. Glenn-Egil Torgersen mottok diplom og ble innført i akademiets matrikkel under en seremoni 16. januar i Fylkesmannsboligen i Trondheim. Han er fra 1. januar 2017 innvalgt på livstid som medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (DKNVS) i den humanistiske klasse,  gruppen for psykologi og pedagogikk.

Stor akademisk æresbevisning
DKNVS er Norges eldste vitenskapelige institusjon; Kongen er selskapets protektor og akademimedlemmene velges på livstid blant landets fremste akademikere fra alle vitenskapelige fagdisipliner.  Medlemmene deles i to klasser, den humanistiske og den naturvitenskapelige. Medlemstallet er begrenset til 400 under 70 år, og medlemskap anses som en stor akademisk æresbevisning. Selskapet utgir Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, som løper fra 1761 og er Nordens, og et av verdens  eldste kontinuerlige vitenskapelige publikasjonsserie.

Dette er en stor akademisk æresbevisning, og anerkjennelse av professor Torgersens vitenskapelige arbeid. Samtidig er det en anerkjennelse av  Forsvarets høgskole. -I mine 20 år i Forsvaret har det alltid vært god tilretteleggelse for mitt vitenskapelige arbeid, sier han. -Jeg har også vært heldig å få samarbeide med svært dyktige kolleger, både internt ved høgskolen og eksterne fagmiljøer. Torgersen er også professor II ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Ledende forskning
Professor Torgersens vitenskapelige arbeid har gjennom 30 år vært fokusert mot grunnleggende problemstillinger i læring, multimedia, ledelse og samhandling, med tilhørende  metodologiske spørsmål. De senere årene har han konsentrert seg om grunnstrukturer i «Det uforutsette», og hvordan dette kan omskapes til praktisk metodikk for læring og håndtering av uforutsigbare og risikofylte hendelser.

Prosjektet har så langt resultert i boka Det uforutsette.

Arbeidet har fått stor anerkjennelse, ikke minst i internasjonale forskningsmiljøer som arbeider med læring og risiko. Han har en lang rekke vitenskapelige publikasjoner bak seg, og han leder nå arbeidet med antologien «Ny Samhandlingsteori – samhandling under risiko», som planlegges lansert høst 2017.

Trangt nåløye
Nye kandidater velges blant landets fremste akademikere en gang i året. For å bli innvalgt i DKNVS må det først bli en ledig plass, deretter må man bli foreslått av flere eksisterende medlemmer, og vurdert opp i mot andre kandidater. Når styrene godkjenner en anbefalt kandidat, kan man bli valgt inn i akademiet og tilhørende faggruppe.

-Underveis har jeg fått en del spørsmål, forteller professor Torgersen.
– Jeg fikk vite om dette for 1 år siden, så det har altså tatt et helt år, før jeg endelig fikk svaret. -Jeg gleder meg til å ta del i dette æreverdige og kompetente selskapet, avslutter han.

Glenn E Torgersen1DKVNS

 

Kommentarer

kommentarer