Ytring: – Halden trenger Arbeidersamfunnet

Det er bred enighet i Halden om at Arbeidersamfunnet fremdeles skal være en del av kulturkvartaltet.
Foto: Thorbjørn Wegne

For å fylle dette stolte bygget med aktivitet foreslo vi i valgkampen at det burde opprettes en stiftelse som kan stå for driften av bygget og legge til rette for aktivitet. I en slik stiftelse bør både kommunen, lag, foreninger og kulturlivet være aktører.

Det bør også vurderes om andre aktører kan spille en rolle i en slik stiftelse, og tilføre både kulturen og bygget noe nytt. En slik aktør kan være frivilligsentralen.

Skal en slik ide kunne lykkes, er det viktig med bred oppslutning om organiseringen.

Dette åpner for nytenkning, og for en ytterligere revitalisering av både kulturkvartalet og nordsiden av byen. Det trenger Halden.

Uten at vi kjenner detaljene i det som er presentert så langt, er dette et initiativ vi vil stiller oss positive til. Alt som bidrar til økt aktivitet, som stopper forfallet – og som bidrar til lys i vinduene igjen – det er bra for byen vår.

Lars Pedersen Due og Arve Sigmundstad 

Halden Arbeiderparti

Desktop32

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer