TINE og Felleskjøpet med nyskapende økomelkprosjekt

TINE og Felleskjøpet Agri går nå sammen om å etablere et pilotprosjekt der det skal produseres mellom 8 og 9 millioner liter økologisk melk i Østfold basert på et økofôr med nærmere 100 prosent norske råvarer.
Toppbilde: Økologisk melkeprodusent og TINE-bonde, Ole Røed, viser frem lokale åkerbønner.

Det er første gang TINE skal produsere økologisk melk basert på tilnærmet 100 prosent norske og økologiske fôrressurser. TINE-bønder i Østfold står bak initiativet, som vil gi mellom 8 og 9 millioner liter økologisk melk. Dette vil utgjøre mellom 20-25 prosent av all melk produsert i Østfold.

-Dette prosjektet representerer en milepæl for TINE, og illustrerer vår ambisjon om å være en drivkraft i arbeidet med økologi og mangfold. Vi vet at mange forbrukerne ønsker seg flere økologiske alternativer, og jeg kan love at de blir hørt. Jeg vil også gi ros til TINE-bøndene i Østfold som har kommet opp med initiativet – og så er jeg glad for at Felleskjøpet deltar i dette prosjektet sammen med oss. Det er avgjørende om vi skal lykkes med å utvikle et landbruk der økologisk melkeproduksjon har sin naturlige plass, sier konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt.

Viktig felles satsing  

– Dette er en viktig felles satsing for norsk landbruk. Felleskjøpet ønsker å bidra til økt økologisk matproduksjon basert på norske ressurser og forbrukernes etterspørsel etter økologiske matvarer. Melkeprodusentene i Østfold skal ha ros for initiativet som vil kreve tett samarbeid mellom melk- og kornbønder, TINE og oss som fôrleverandør. Dette er en stor og spennende utfordring som avhenger av at vi trekker sammen for å lykkes, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri.

95-98 prosent norsk
Fôret vil i løpet av det første planlagte produksjonsåret (2017) være basert på 95 prosent norske råvarer. Og på lengre sikt er målet at norskandelen av fôret skal opp i 98 prosent. Det økologiske fôret kommer til å bestå av norsk gress, korn (fra bygg, havre og hvete), åkerbønner og raps. Et par prosent av fôret vil bestå av importerte mineraler som ikke finnes i tilstrekkelige mengder i Norge. Ellers kan tilgangen til norske råvarer variere noe. Dette fordi fôrproduksjon er avhengig av vær og klima. Til sammenligning består en vanlig fôrrasjon av 80-85 prosent norsk gress og kraftfôr.

Offensive melkebønder i Østfold
Økofôrprosjektet ville ikke sett dagens lys uten et stort engasjement hos lokale melkeprodusenter i Østfold. Arbeidet med å få alle brikkene på plass har allerede pågått en god stund.

-Vi er stolte av å ha dratt i gang et pionerprosjekt, og jeg tror både økologiske og konvensjonelle melkebruk ønsker å benytte seg av fôr som i større grad er basert på norske råvarer – gitt at de naturgitte forutsetningene er der. Og så er det fint å kunne vise folk at TINEs melkeprodusenter er innovative og jobber aktivt for et større mangfold på produksjonssiden, sier Ole Røed, talsperson for de økologiske melkeprodusentenes produsentlag i Østfold, som består av 21 bønder.

Pressemelding fra TINE og Felleskjøpet.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer