Halden rasismefri sone

Etter terrorangrepet i moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum og etter å ha lest intervjuet med talsperson i Halden Moské, Shan Salman I. Butt i Halden Arbeiderblad i kveld der han er bekymret og registrerer at skepsisen mot muslimer stadig blir større vil Rødt Halden komme med et forslag.

Butt etterlyser en større bevissthet fra det politiske miljøet når det er snakk om høyreekstremisme, islamfiendtlighet og muslimhat. Han sier at flere politiske partier tar avstand fra slike holdninger, men at det ikke er bredt nok forankret.

Dette tar vi i Rødt Halden på alvor og vi håper vi kan få med de andre politiske partiene i byen på et felles vedtak om at Halden skal være en rasismefri sone.

Det vil være viktig at dette ikke bare blir en symbolsk markering, men at vi følger det opp politisk. Vi må ha nulltoleranse for alle former for trusler og trakassering. Og vi må absolutt ha dette i hodet når ytterliggående grupper og organisasjoner søker om tillatelse til arrangementer og leie av kommunale bygninger.

Vårt forslag;

Halden kommune tar avstand fra alle former for rasisme, islamofobi, antisemittisme og homofobi.  Vi er for mangfold og inkludering, for et fargerikt felleskap. Vi er mot diskriminering, hat og hets. Vi erklærer med dette at Halden kommune er en rasismefri sone. Her skal alle behandles med respekt uansett hudfarge, religiøs eller kulturell bakgrunn. Våre gater, torg, lokaler, arbeidsplasser og parker skal ikke brukes til å spre rasistisk hat og hets. Halden kommune vil jobbe aktivt for å motvirke diskriminering og sikre like muligheter for alle.

Vennlig hilsen,

Linn E.  Rokke Andersen

Rødt Halden

Kommentarer

kommentarer