Foredrag med Human-Etisk forbund

Sted: Kulturhuset i Halden, Tordenskjolds gate 1
Dato: 25. oktober, kl.18.30

Tema: «Hvordan påvirkes vårt norske samfunn av islamske aktivister inspirert av konservative og til dels voldelige religiøse kretser i Egypt, Iran og Saudi-Arabia?»

Egyptiske ekstremister, iranske mullaer og saudiske svovelpredikanter har stått bak en massiv, global propaganda-kampanje for fundamentalistisk islam. Det endelige målet langt der framme i tid er en dominerende rolle for politisk islam, i en verden fjernt fra vestlige ideer om demokrati og universelle menneskerettigheter.

Som en konsekvens av denne påvirkningen har moskeer også i Norge aktivt motarbeidet verdier som likestilling, demokrati og menneskerettigheter, hvor de fører en langsiktig kampanje for et samfunn som inkluderer flest mulig elementer fra deres fortolkning av sharia.

I sitt foredrag vil Wibye gi en bakgrunnsorientering om den politiske, økonomiske og religiøse utviklingen i disse landene, med vektlegging av nyere historie og dagsaktuelle problemer.  Deretter vil han gi sin vurdering av hvordan aktivister fra disse tre landene har utøvet en betydelig påvirkning på vårt eget samfunn.

Carl Schiøtz Wibye er utdannet som sivilingeniør ved NTH, og cand.mag. i statsvitenskap ved UiO. I 1974 begynte han i UD, der han i løpet av 40 år var utstasjonert i syv hovedsteder: Warszawa, Beograd, Bern, Cairo, og som ambassadør i Teheran, Skopje og nå sist i Riyadh i Saudi-Arabia. Han ble utnevnt til kommandør av Den kongelige norske fortjenesteorden i 2010.

I 2017 ga han ut boken «Terrorens rike», om Saudi-Arabias militante islam-versjon, og eksporten av denne voldelige ideologien til resten av verden. I 2021 kom «Et vaklende Europa», med omtale av landene i Øst-Europa som Vestens buffer mot angrep østfra, snarere enn som Europas bakgård.  Og i 2023 kom så «Midtøsten midt iblant oss», der han redegjør for hvordan islamittiske aktivister inspirert av konservative og til dels voldelige religiøse kretser i Egypt, Iran og Saudi-Arabia har påvirket vårt eget samfunn.

Vi ønsker alle velkommen til en interessant og lærerik kveld med tidligere ambassadør Carl Schiøtz Wibye. Gratis adgang. Det er bare å komme.


 

 

 

 


Kommentarer

kommentarer