Teateret på den grønne gren holder audition

Teateret på den grønne gren planlegger en ny oppsetning våren 2024. I den forbindelse trenger vi skuespillere. Vi avholder derfor

Audition

Fredag 3. november kl 1800 i Sparebanksalen/Black Box.

Årets oppsetning henter sin tematikk fra norrøn litteratur. Som vanlig beveger vi oss i et grenseland mellom tradisjon og innovasjon, med like deler tekst og bilde. Teateret på den grønne gren roser seg av å være byens særeste teatergruppe. Vi spiller helst uforståelige teaterstykker med ekstremt lav underholdningsverdi.

Vi ser gjerne nye folk på scena. Vi trenger folk i flere aldersgrupper og ungdom fra 15 til 25 oppfordres særlig til å prøve seg. Oppgaver vil bli gitt underveis. Det er ikke nødvendig med påmelding, men har du spørsmål, så er vi å finne på sosiale medier.

Teateret på den grønne gren er et prosjektteater med base i Halden. Teateret har tidligere satt opp stykkene

«Stjerneguttene kommer»

(et bortglemt julespill), «Riss» , «Sjamanens hest» og

«Universets historie»

(en monolog om universets historie).

 


 

 

 

 

 


Kommentarer

kommentarer