Flere rusfrie soner

Etter at #metoo-kampanjen har pågått en tid og flere mektige ledere har blitt avslørt, har endelig turen kommet til å snakke om det som ofte har gått sammen med en dårlig atferd, nemlig overdrevet alkoholbruk. Det er derfor tid for aktivt å arbeide for flere rusfrie soner i samfunnet.

Ledende politikere har innrømmet at deres grenseoverskridende atferd har sammenheng med stort alkoholbruk ved visse arrangementer. Samtidig har det kommet frem lignende beskrivelser fra andre grupper i samfunnet der det pekes på den samme problematiske koblingen mellom for stort alkoholforbruk og uakseptabel oppførsel fra (middelaldrende) menn overfor (yngre) kvinner.

Men heldigvis er det flere som nå tar til orde for å fjerne eller begrense bruken av alkohol i sammenhenger der man egentlig er samlet for politisk debatt eller i jobbrelaterte samlinger. «Vi betaler ikke for alkohol lenger» sier Jonas Gahr Støre om Arbeiderpartiets partiarrangementer. Bra! Andre partier har allerede slike regler, og det er å håpe at flere følger etter. Heldigvis får nå fler og fler øynene opp for det som egentlig skulle vært åpenbart, at for noen mennesker fører for mye alkoholinntak til at de gjør ting de verken har lov til eller er særlig stolte over i edru tilstand. Slik sett er Halden kommunes reglement for rusmiddelbruk forbilledlig restriktivt.

KrF er opptatt av at vi må få flere rusfrie soner, også her i Halden. Steder, miljøer og arrangementer der det ikke nytes alkohol. Dette er ikke for å ta fra folk det de opplever som gleder ved å drikke litt vin eller øl, men til hjelp for de svake. Det vil ikke ta bort behovet for en fortsatt #metoo-kampanje, men det kan nok føre til at det blir noe mindre av grenseoverskridende atferd.

Dagfinn Stærk
Gruppeleder KrF

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer