Blir «Forskerfabrikk-barnehage»

Det er nå besluttet at Espira implementerer Forskerfabrikken i ytterligere 10 barnehager i 2016. Det betyr at også disse barnehagene får tilgang til et velprøvd og godt innarbeidet verktøy for å arbeide med realfag i barnehagen.
Foto: Espira Oreid

-I Kunnskapsbarnehagen Espira er realfag et av områdene vi satser tungt på. Samarbeidet med Forskerfabrikken er et av de viktigste verktøyene vi har for å jobbe godt med forskning og realfag på barns premisser, sier Jens Schei Hansen, Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira.

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør innen naturvitenskap som skal bidra til å motivere barn og unge til å interessere seg for vitenskap og teknikk. Forskerfabrikkens mål er at det skal bli like naturlig for barn at de driver med forskning på fritiden som med andre fritidsaktiviteter. Espira og Forskerfabrikken har en samarbeidsavtale der målet på sikt er at alle Espiras barnehager skal bli Forskerfabrikk-barnehager.

Personalet skal på opplæring hos Forskerfabrikken, og der lærer de å gjennomføre ca 40 forskjellige forsøk sammen med barna, ute og inne. Målet er at barna skal stimulere sin naturlige nysgjerrighet i organiserte former. Det er godt dokumentert at denne måten å jobbe på stimulerer både forståelsen for naturvitenskapelige fag og ikke minst er gunstig for språkutviklingen.-Barnehager som blir plukket ut til å bli Forskerfabrikk-barnehage får en del utstyr tilsendt, blant annet mikroskop, reagensrør, pipetter og frakker og briller. Det skal etableres et laboratorium der barn kan forske sammen med voksne inne i barnehagen, sier Schei Hansen.

Barnehagene som blir Forskerfabrikk-barnehager i 2016 er disse:

  • Espira Skåredalen (Haugesund)
  • Espira Karmsund (Karmøy)
  • Espira Salamonskogen (Bømlo)
  • Espira Ulvenvatnet (Os, Hordaland)
  • Espira Romholt (Gran)
  • Espira Gåserud (Drammen)
  • Espira Oreid (Halden)
  • Espira Gartnerløkka (Oslo) (Åpner august 2016)
  • Espira Grefsen stasjon (Oslo) (Åpner august 2016)
  • Espira Nykirke (Horten) (Åpner august 2016)Artikkelen er en pressemelding fra Espira. 

Kommentarer

kommentarer