Ønsker å starte ny videregående skole

Høsten 2015 startet Halden Montessoriskole opp med lokaler på Fredriksten festning. De har 17 elever, og ønsker å vokse videre. Nå har de søkt om å få starte videregående skole med særskilt profil fra 2017.
Foto: Forsvarsbygg

Halden Montessoriskole AS drives av Terje Larsen og Tonje Hasvik.
Hasvik er rektor og kontaktlærer, Larsen er øverste faglig ansvarlig for skolen og kontaktlærer.
I februar sendte de søknad til Utdanningsdirektoratet om å få starte ”Ny videregående skole etter friskoleloven”. Skoletilbudet skal ha en særskilt profil med fokus på Fredsstudier. De ønsker å legge til rette for totalt 48 elever fordelt over 3 årskull:
Vg1: Studiespesialisering
Vg2: Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2
Vg3: Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3

Det er utarbeidet en læreplan for Fredsstudier som ligger vedlagt søknaden.
Det er Majken Jul Sørensen i samarbeid med Jørgen Johansen som er oppført som  hovedforfattere av læreplanen. Begge er forskere. I tillegg har Terje Larsen Tonje Hasvik, Johanna Larsson (Montessorispesialist Högskolen Väster), foreldrerepresentant Odd Erik Øie, Stellan Vinthagen og Vidar Vambheim vært involvert.

I begrunnelsen for søknaden skriver Halden Montessoriskole blant annet:
Halden Montessoriskole ble startet som et ideologisk prosjekt med bakgrunn i at Terje Larsen tidligere har arbeidet mye med inkludering og ledet flere utviklingsprosjekter der man har brukt ulike deler av montessoripedagogikken. 

Når Halden Montessoriskole startet opp sin formelle drift nå i høst, og for øvrig også fra godkjenningen og fram til driftsstart, har idegrunnlaget fra Larsens arbeider vært videre bearbeidet og koblet spesielt til fredsperspektivene i montessoripedagogikken. Det har vært gjort et spesielt arbeid for å utvikle et språk på grunnskolenivå om hva fredsspråk og inkludering kan være. Skolen ligger i en grenseby og mange av oss som jobber på skolen, og elever som går der, har sett på nært holdt hvilken strøm av flyktninger som har kommet over grensen. Vi har i høst følt at utvidelsesprosjektet har fått en ekstra aktualitet.

Det er Utdanningsdirektoratet som har myndighet til å vurdere og eventuelt godkjenne søknaden. Halden Montessoriskole skal få svar på søknaden sin innen 1.februar 2017.

Vi har vært i kontakt med Halden Montessoriskole. De ønsker ikke å uttale seg om søknaden på nåværende tidspunkt.

Om Halden Montessori-skole
Montessoripedagogikken bygger på plattformen til Maria Montessori sitt arbeid for å utvikle en skole der man har et sterkt fokus på en individuell tilpassing til modning og alder. Det betyr at man ikke har den tradisjonelle inndelingen etter kronologisk alder og klasser.

Montessoripedagogikken har en sterk tro på at barn og unge kan være aktive deltakere i sin egen planlegging av skoledagen og læring. Den stemmer godt sammen med en dialogisk barneoppdragelse. Det er likevel viktig å merke seg at montessoripedagogikk også har en klar struktur og er sterkt knyttet sammen med læreren som veileder og mentor. De faglige Læreplanmålene er de samme som i Kunnskapsløftet. Montessoripedagogikken er også en del av et felles internasjonalt skoleprosjekt.

Halden Montessoriskole står ikke i noen form for konkurranse til pedagogikken i de offentlige skolene, men har dyp respekt for denne form, samtidig som den i seg selv representerer en grunnskole som har sin pedagogiske ideforankring fra det internasjonale montessorisamfunnet.

Halden Montessoriskole vil også bygge sin forståelse av læring og utvikling i forhold til pedagogisk- og psykologisk forskning fra de anerkjente pedagogiske fagmiljøene i Norden.

Halden Montessoriskole skal følge en inkluderende montessoripedagogikk.

Kommentarer

kommentarer