– Årsberetningen viser et meget aktivt år

Foreningen Norden er en aktiv forening i Halden. De har nylig avholdt årsmøte og vi har fått tilsendt en oppsummering. 

Torsdag 16. Februar avholdt Foreningen Norden sitt årsmøte. Rundt 65 medlemmer møtte opp. Blant dem også et par fra foreningen Norra Bohuslän rett over grensen. De har vi et meget godt samarbeide med, og vi gir også ut et felles program hvert år. I år er det 24 gang vi kommer med felles program. Møtet hadde vanlige årsmøtesaker og ble ledet av Erling Günther mens Grete Nyquist tok seg av protokollen.

Årsberetningen viser et meget aktivt år. Medlemsmøtene har godt frammøte. I år har det hovedsakelig vært 70 -100 frammøtte. Av program kan nevnes: ”Med røtter i grenseland” kåseri av Ivar Bjørndal, ”Hans Børlis liv og diktning” Eva Stømner og Ole Henrik Mohn, flyktningsituasjonen med representanter fra Nav, Frivilligsentralen og Strømstad for Mångfald og Strømstad Kommune. Vi har hatt båttur til Koster og Furholmen, vært på Nordisk gjestebud i Grebbestad, på dagstur til Jubileumsbyen Sarpsborg. I august var 30 stk på en 5-dagers tur til Færøyene.

I høst hadde vi besøk av General Sverre Diesen som snakket om Nordisk forsvarssamarbeid. Da fikk vi i tillegg musikalsk underholdning av Dag Brandth, Eva Stømner og Ove Billington, som gav oss en smakebit på forestillingen om Erik Bye.

Hvert år i november har vi skumringstime sammen med Biblioteket under Nordisk Bibliotekuke. I år leste vi fra ”Kildens vokter” av Emmi Itäranta, og vi hadde besøk av Hild Haaheim som fortalte fra sin bok: ”Nordnorsk julesalme.”

Året ble avsluttet med et verdig 80-års-jubileum i Halden Klub. 80 medlemmer og gjester deltok, og med gjester fra blant annet vennskapsbyene, Norra Bohuslän, Norden Sentralt og Halden Kommune fikk vi en verdig jubileumsfest der Dina og Ove Billington med musikere underholdt.

Foreningen var også vertskap for foreningens landsmøte i juni. Da satte vi opp det historiske vandreteateret :”Å ha en drøm” i Skippergata. Med fem fullsatte forstillinger fikk over 500 med seg dette. Der hadde vi også god hjelp av lokale krefter som Frank Skovrand, Aasmund Kaldestad og Jan de Vibe.

Medlemstallet pr 1. januar er 231, og det er registrert 23 nye medlemmer i 2016.
Regnskapet som ble lagt fram og godkjent på årsmøtet viser godt foreningens aktiviteter. Det ender opp med en omsetning på 890 000,-.

Valget gikk greit og styret ser nå slik ut:
Leder: Bjørg Jacobsen
Nestleder Svein Olav Hansen
Sekretær: Torhild Larsen
Kasserer: Grete Nyquist
Styremedlem: Hilde Jigarp, Elisabeth Berg
Varamedl: Erling Günther, Inger Blomsnes og Terje Vidar Høvik
Kommunens rep: Øystein Lillås, vara: Inger Haugene

Roy Johannsen ble takket for sin innsats i valgkomiteen og Reidar Larsen for mange års innsats som styremedlem.

Virksomhetsplanen som ble lagt fram på årsmøtet, viser at 2017 vil bli like aktivt år som forrige. 25. mars er det nordisk gjestebud. Det blir viet Finlands 100 års jubileum og vi får besøk av Ambassaderåd Sirpa Nyberg fra Finlands Ambassade og Erik Andre Hvidsten som har vært mye i Finland.

Det blir dagstur til Oslo i april, vennskapsbesøk til Skövde i mai, dagstur til Fredrikstad i juni og femdagerstur tur Stavanger og Hardanger i august.

I april kommer også Leder i Europa-bevegelsen Jan Erik Grindheim og snakker om Nordens situasjon sett i lys av Brexit og utviklingen i USA.

Vi vil se på ny teknologi i Eldreomsorgen i september og får svensk viseaften i oktober med vekt på Dan Anderssons viser. I tillegg er det flere arrangement i Norra Bohuslän der også våre medlemmer kan delta.

Etter god servering, nydelige snitter og meget god bløtkake i meierisalens lokaler skulle vi ha sang av Carolina Sandgren fra Göteborg Operan. Hun var dessverre blitt syk. Men vi var så heldige at Egil Torgersen stilte på sparket og fortalte litt om livet og folket på Damhaugen i gamle dager. Det var meget interessent, og vi retter en tusen takk til han for sporty innsats.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer