Arrangerer lysmarkering for miljø mandag 4. november

Mandag 4. november arrangerer Naturvernforbundet i Halden (NiH), Grønn Ungdom Østfold og Miljøpartiet De Grønne Halden lysmarkering hvor de krever retten til et levelig miljø.

– Alle har rett til et miljø uten farlige klimaendringer som truer selve livsgrunnlaget vårt. Men midt i klimakrisa vil regjeringen lete etter mer olje, lengre nord enn noensinne før, i de aller mest sårbare områdene i Arktis. Derfor arrangerer vi nå en lysmarkering hvor alle kan være med og si fra til politikerne at dette ikke er greit, sier initiativtaker Alice Snorradóttir, leder i NiH.

Lysmarkeringen vil starte ved Halden Videregående skole klokka 1800, og planen er å vandre elvelangs. Vi vandrer langs Tista på nordsiden frem til gangbrua, der vi går over og forsetter langs den nye brygga i sør. Vandringen går videre til Tista plass (Vennskapsbyen/lekeparken).

– Det vil bli appeller fra alle 3 generasjoner og forhåpentlig et musikalsk innslag Klokken 1814 tenner vi lysene over hele landet for å rette søkelyset på grunnlovens miljøparagraf 112 som gir oss retten til et levelig miljø, uttaler Alice Snorradóttir, leder i NiH og oppfordrer haldenserne til å møte opp med hodelykt, lommelykt eller lys fra mobilkamera for å vandre sammen i et langt og stille tog langs elva vår.

Dagen etter lysmarkeringen starter ankesaken i klimasøksmålet Arktis, hvor Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon saksøker staten for oljeboring i Arktis. Miljøorganisasjonene mener oljeboringen i Arktis er et brudd på miljøparagraf 112 i grunnloven som sier at «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

– Det finnes ikke noe som er bedre og grundigere vitenskapelig dokumentert enn menneskeskapte klimaendringer, og hvor alvorlig konsekvensene vil bli dersom vi ikke greier å kutte utslippene våre raskt. Dessverre virker det ikke som at politikerne legger vitenskapen til grunn for sine beslutninger. Vi vet at mesteparten av verdens gjenværende ressurser av kull, olje og gass må forbli under bakken. Likevel velger regjeringen å lyse ut nye områder til oljeindustrien i de mest sårbare områdene i Arktis.

Denne uken har Klima- og miljøministeren valgt å gi boretillatelse uhyggelig nær «Trænarevet» i Lofoten, et sårbart og unikt kaldtvannskorallrevområde. Dette viser at regjeringen ikke ønsker hverken å lytte til klagen vår eller å vente på resultatet av klimasøksmålet!

Nå står vi sammen og krever at politikerne skal ta framtiden vår på alvor.

Tekst: Naturvernforbundet i Halden.

Her finner arrangementet på Facebook!

 

Kommentarer

kommentarer