Åpent foredrag på Remmen

I morgen mandag kommer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til HiØ for å snakke om fremtidens mobilitet, om muligheter for norsk industri og viktigheten av innovasjon og kreativitet, forskning og utvikling. 

Samferdselsministeren er opptatt av den raske teknologiutviklingen som nå skjer innen transportsektoren, og mener at den kan bidra til endre reisevanene våre på en positiv måte – i retning av tryggere og mer miljøvennlige transporthverdager.

Vi må være forberedt på mulighetene som kan komme, og bidra til at de skaper nye arbeidsplasser og norsk verdiskaping, har samferdselsministeren påpekt.

Samferdselsministeren møter i vår studenter og FoU-miljøer flere steder i landet, blant annet for å lytte til unge stemmer som arbeider med teknologi, transport og det grønne skiftet.

Det blir mulighet til å stille spørsmål.

Foredraget er åpent for alle interesserte!

DETALJERT PROGRAM:

11:30 Rektor Hans Blom ønsker velkommen

11:35 Innledning v/Dekan Harald Holone

11:40 Fremtidens smarte mobilitet v/Statsråd Ketil Solvik-Olsen

12:20 Automatisk måling av mønsterdybde i dekk v/Høgskolelektor Robert Roppestad

12:35 Autonome kjøretøy nå og i fremtiden v/Førsteamanuensis Roland Olsson

12:50 Effektivisering av vogntogskontroll v/Masterstudent Erik Nilsen Lie

13:05 Analyse og optimalisering av avfallsåndtering i Halden kommune v/Masterstudent Roberth Johansen

13:20 Sentiment Analysis v/Masterstudent Mohamad Haissam Jalloul

13:30 Slutt

Sted: Auditorium 4, HiØ, Remmen. Hele programmet varer: 11.30-13.30

Foto: Olav Heggø/Fotovisjon.

 

Tekst: Høgskolen i Østfold.

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer