– Allsangen har vært bra for frivilligheten i Halden

Lørdag kveld kom det en pressemelding fra Allsang på Grensen om at de er klare for 2017-sesongen. Eierne av Allsang på Grensen overlater nå den daglige driften til Eventyrlie AS som holder til i Kolbotn. Hva betyr det for forankringen i Halden?

2017 blir det 11.året for Allsang på Grensen på Fredriksten festning. Selskapet eies av Kynningsrud, GG Gruppen, Berg Sparebank, Ringstad Eiendom og Communicate Invest.
De siste årene har den økonomiske støtten fra Halden kommune vært omdiskutert på grunn av størrelsen og signalet det har gitt til byens øvrige kulturliv. I avtalen mellom Halden kommune og Grensearena forplikter kommunen seg til et årlig tilskudd på 3 millioner i årene 2016, 2017 og 2018. Tilskuddet er øremerket ”Markedsføring som skal fremme Halden kommune som bo- og næringskommune”.

Ordfører Thor Edquist er svært fornøyd med at Allsang på Grensen satser på videre utvikling i samarbeid med Eventyrlie AS.
– Flott at de arbeider med å videreutvikle arrangementet slik at ringvirkningene blir enda større. Det er nettopp det å få alle Allsang-turistene til å bli enda lengre i Halden som er målet og det vil samarbeidet med Eventyrlie bidra til. Det kommer til å skje enda mer og det vil bli mer bruk for lag og foreningers frivillige arbeid, sier han.

Leder av Hovedutvalg for Samfunnsutvikling og Kultur, Joakim Karlsen, er også veldig fornøyd.
– Om den nye organiseringen vil gi lønnsom drift er umulig å vite, men det er bra at arrangørene forsøker å finne nye løsninger. Arrangementet er viktig for byen og det er fint om det fortsetter. Det er en spennende idé at de vil spinne flere konserter ut av det som skjer under TV-opptakene, sier han. Han håper også dette betyr at kommunens støtte kan trappes ned til null før 2019.
– Arrangementet får masse oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt så det burde være mulig å sikre en sunn økonomi i prosjektet.

44251_165708993443632_1602543_n
Naimy Nilsson, Allsammen

Når Allsang-gjestene kommer til festningen møtes de av frivillige i alle ledd. De frivillige er parkeringsvakter, køvakter, kioskvakter, arenavakter, backstagevakter og flere andre funksjoner. De siste årene har de frivillige vært organisert gjennom Allsammen som består av mange av byens lag og foreninger.
I lørdagens pressemelding står det at ”lag og foreninger inviteres til å ta kontakt med Allsang på Grensen hvis de ønsker å selge dugnadstimer”. I klartekst betyr det at ikke Allsang på Grensen skal samarbeide med Allsammen, men i stedet med enkeltstående lag og foreninger.
– Allsangen har vært bra for frivilligheten i Halden gjennom Allsammen. Det blir ofte trukket frem som en håndfast positiv effekt av arrangementet at lag og foreningen kan stille opp på betalt dugnad. Jeg håper dette fortsetter og blir organisert på en ryddig måte slik at mange lag og foreninger får muligheten, sier Karlsen.

Naimy Nilsson har ledet arbeidet for Allsammen med å koordinere lag og foreninger, sette opp dugnadslister og planlegge Allsang-sesongen. Hun legger ikke skjul på at hun er skuffet og overrasket over beskjeden fra Allsang på Grensen om at de ønsker enkeltavtaler med lag og foreninger som vil stille til dugnad.
I 2016 hadde Allsammen i overkant av 6000 dugnadstimer for Allsang på Grensen. Prisen for en dugnadstime er 110 kroner. Det sier seg selv at dette er svært viktige inntekter for mange organisasjoner i Halden.
– Vi fikk beskjed fredag formiddag om at Allsang på Grensen ikke ønsker å samarbeide med Allsammen lenger siden de vil overta alt selv. Jeg kaller inn til styremøte neste uke for å informere klubbene, så må vi ta det derfra, forklarer Naimy.

Programmet vil bli spilt inn onsdager fra 28.juni til 9.august i 2017.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer