Ytring: Trygge jobber – Nytt flertall

Nesten hundre tusen av LO sine medlemmer har deltatt i vår medlemsdebatt, og her er de ti viktigste sakene.

Ja til faste stillinger

Bekjemp arbeidsløsheten

Full lønn under sykdom

Pensjon på minst 2/3 av sluttlønn

Fri tannbehandling for flere

Økt bemanning innen helse og omsorg

Likelønn mellom kvinner og menn

Forsvar AFP-ordningen

Kjemp mot sosial dumping

Rett til heltidsstillinger

Dette er samtidig de viktigste grunnene til at LO ønsker et nytt flertall til høsten.

Arbeid til alle er svaret på de fleste utfordringer: likestilling, integrering, fattigdom, distriktspolitikk, frafall i skolen og mye mer. Arbeid til alle må igjen bli jobb nummer en og LO mener at Norge trenger en statsminister og en regjering med politikk for å skape arbeid og for å redusere forskjeller. Dagens regjering later som at den lave sysselsettingen ikke handler om politikk, men at den kun handler om lav oljepris, og at det er uflaks at det er lav oljepris akkurat nå som Erna er statsminister.

Vi i arbeiderbevegelsen mener at sysselsettinga ikke handler om flaks eller uflaks, den handler om politikk. Politikk som legger til rette for at det skapes arbeidsplasser.

Oljeeventyret var ikke flaks, men resultatet av kloke politiske valg og hardt arbeid. Det var ikke gitt at fellesskapet skulle få inntekta fra olja. Det hadde ikke gått sånn hvis Høyre og Frp hadde fått bestemme. Jens Evensen, Finn Lid og Trygve Brattli sørget for at olja skapte jobber i hele landet.

At Norge klarte seg gjennom finanskrisa med Europas laveste arbeidsledighet var heller ikke flaks, men resultatet av politikk for høy sysselsetting. Løsningen til FrP og Høyre var også da skattelette, men heldig vis hadde vi en RødGrønn Regjering som heller prioriterte arbeid.

Når arbeiderbevegelsen ber om aktiv næringspolitikk, vil Høyre alltid vente og se, mens Frp vil bruke alle pengene her og nå. De tror på Norge den ene dagen, og skal selge Norge den andre dagen. LO vil ikke selge og avvikle, vi vil satse og utvikle.

Vi vil ha både trygghet for og trygghet i arbeid.

Det betyr faste stillinger med full lønn, mindre mulighet for midlertidige ansettelser og bort med kontrakter uten lønn mellom oppdrag. Det betyr offentlige innkjøp som fremmer seriøse leverandører og et styrka trepartssamarbeid. Og det betyr mer ressurser og muligheter for Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet og andre myndigheter til å avsløre og fjerne de useriøse aktørene.

Den norske samarbeidsmodellen, med trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene er ikke en trussel, men et konkurransefortrinn for norske bedrifter og et viktig grunnlag for å lykkes med å skape nye arbeidsplasser i Norge. Det bidrar til små forskjeller, høy kompetanse og høy tillit som er viktig for å takle omstilling i arbeidslivet. Det å være organisert er en bærebjelke i det norske samfunnet og for vår felles velferd. Den trygge rammen dette skaper for arbeidstakerne gjør det at de skaper mer. Et organisert arbeidsliv har sikret moderate lønnsoppgjør og har sammen med lav rente og lav kronekurs ført til at ledigheten ikke har økt ytterligere. Å styrke det organiserte arbeidslivet er derfor viktig for å sikre verdiskaping og jobbvekst i Norge, og avgjørende for en vellykket næringspolitikk.

Det viktigste vi som samfunn gjør for å gi trygghet og muligheter i møte med utfordringene i fremtiden er å satse på kompetanse. Norge trenger både flere mestere, flere mastere og flere fagarbeidere, og en kompetansereform for å gjøre livslang læring til en realitet. Vi må samtidig sørge for at mange flere fullfører og består en videregående opplæring og får lærlingeplass.

Trygghet for arbeid og inntekt, medbestemmelse på jobben og et godt arbeidsmiljø er viktig for oss som enkeltmennesker. Men det er også viktig for samfunnet. Trygge arbeidstakere våger mer, sier fra når det trengs og bidrar til omstillinger og utvikling. I deler av arbeidsmarkedet vårt ser vi i dag en helt feil bruk av arbeidskraften, i form av sosial dumping, dårlige sikkerhets- og boforhold, og kortsiktige løsninger som rammer både arbeidstakernes helse og arbeidslivets produktivitet.  Det har negative konsekvenser for den enkelte, det endrer maktforholdene i arbeidsmarkedet, og det undergraver på sikt hele den norske arbeidslivsmodellen.

Kampen for et anstendig arbeidsliv vinnes ikke først og fremst gjennom lovverk, men ved å sikre et godt organisert arbeidsliv basert på maktbalanse mellom partene og landsomfattende tariffavtaler.

Når du skal stemme til høsten, gjør det med tanke på hvordan du ønsker at det fremtidige arbeidslivet skal være. Et seriøst arbeidsliv med faste hele stillinger, eller et løsarbeidersamfunn med midlertidige ansatte som står med mobilen i handa og venter på oppdrag?

LO kjemper for arbeid til alle og en ny regjering.
Med vennlig hilsen

 

Ulf Lervik

LOs Distriktssekretær i Østfold

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer