Ytring: Hva er en by?

Det kan nå se ut som det er på tide å stille seg spørsmålet: Hva er en by? Spesielt for politikerne som er satt til å fatte beslutninger om viktige og irreversible løsninger for byen vår. Det er også et valg om man vil sitte og se på.

Hva kjennetegner en by, hvordan har den oppstått, og vokst?

Beliggenhet er uten unntak svaret. Langs en hovedvei, ved et viktig veikryss, ved en jernbanelinje, ved en foss, ved et elveutløpet, ved en gunstig havn. Nå kaller vi det samferdsel og knutepunkt.
Utgangspunktet for en by har aldri vært å bo, det har alltid vært transport, handel og produksjon. Og så flytter menneskene dit. Flere og flere, og byen vokser og utvikles. Det blir etterhvert ganske livlig, og man sier at byen blomstrer.

En by som utvannes og mister næring vil sakte visne, og ende opp som en mindre soveby, som en forstad til nærmeste kraftsentrum.

I en levende by skal det være bylyder, og byaktiviteter. Man skal se og høre folk som jobber og holder på. Det skal være handtering og transport. En komplett by skal ha en havn, en stasjon, gater, torg og plasser. Og det skal være lyd på.
Samtidig skal det være parker og byboliger, og man skal ta vare på bygningsarven og historien. Kall det gjerne identitet.
Men en havn, en jernbane og stasjon inngår også i byens identitet og historie. Og er grunnleggende funksjoner for å beholde byens viktigste funksjon: Haldenregionens kommunikasjons-knutepunkt.
Poenget med en by er ikke kafeene – de er krydderet.

I en velfungerende by henger alt dette sammen i en helhet.

Halden Arkitektkontor

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer