Ytring: Endelig lokal enighet, men..

Nå har våre politikere fått tid til å tenke seg om og de er klare:
Samtlige politiske partier i Halden, samtlige fylkespolitikere fra Halden er mot nedleggelse av estetiske fag i Halden.
Flott, endelig lokal enighet!

Men, dessverre så var det ikke så vell.
Høyre har sagt et klart nei til nedleggelse i Halden.
Man regner med, og håper at dette standpunktet fortsatt står.
SP er fortsatt klart i mot og regner med at dette også er fylkesgruppas syn.
KRF mener det samme.
MGD har ikke tatt stilling,
Haldens fylkespolitikere fra AP og SV er sterkt mot nedleggelse av de estetiske fag i Halden.
Vi jobber for en best mulig løsning!
Men vi kommer ikke til å gå mot fylkespartiets innstilling….
Uff da ! Jeg er helt mot dette, ser det som et stort tap for Haldenregionen. Men jeg kan ikke gå helt og fullt inn for det.
Uff da…..
Heldigvis har man god tro på at man skal kunne klare å gjøre det beste ut av det.
Vi har god tro på å bevare matlinja i Halden.
Flott sier vi, matlinja er gull verdt.

MEN, og her bruker vi store bokstaver, vi sier MEN !

Vi vet ikke hvor mange ganger vi må gjenta dette:

Østfold er av det fylkestinget dere er en del av delt inn i fire regioner:

Mosse regionen
Nedre Glomma regionen
Indre Østfold regionen
Halden regionen

Disse regioner SKAL i følge fylkeskommunens egne intensjonsdokumenter være likestilt hva gjelder alle områder innen velferdstilbud, inkludert skoletilbud.

Det som nå er i ferd med å skje er at en region, nemlig Halden Regionen blir den eneste regionen som står uten estetiske fag.

Dette strider altså mot fylkeskommunens egne intensjoner om likestilte regioner.

Når noen av Haldens fylkespolitikere mener de ikke kan gå mot sin egen fylkesgruppe, så må vi altså få lov til å minne om at fylkesgruppa ved å nedlegge estetiske fag i Halden går mot sin egen beslutning om likeverdige regioner.

Kjære politiker: Vi i Halden ønsker ikke mer, vi ønsker ikke å bli spesialbehandlet, vi trenger ikke almisser eller gode tanker.
Vi krever imidlertid vår rett som sidestilt region i Østfold.

Hvis noen av våre fylkespolitikere ikke klarer å hevde dette.
Hvis man ikke klarer å få forståelse for dette.
Ja, da må vi bare ønske lykke til med å stemme med fylkesgruppa i en sånn sak!

Innlegget er skrevet av Facebookgruppen “La Risum leve”. 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer