Ytring: Alkohol og idrett ikke hører sammen

Halden Idrettsråd ser at Bevillingsreglement for Halden Kommune 2016 – 2020, skal behandles i Kommunestyremøte den 12.5.201, og hvor bl.a. den nye paragraf 3.5. er en endring av dagens praksis.

Paragraf 3.5 omhandler idrettsarrangementer. Det heter i den nye paragrafen: «En gitt skjenkebevilling kan gis med varighet en halv time før kampen og en halv time etter kampen. Det er ikke anledning til å skjenke under kampen eller i pauser under kampen. Skjenkingen skal foregå i et adskilt område fra de ordinære tribuner. Ved andre idrettsarrangement kan en skjenkebevilling gis for et begrenset område og for et gitt formål. Ut over disse unntak skal en skjenkebevilling ikke gis.»

Dette er en endring av dagens praksis, hvor Halden Idrettsråd selvsagt skulle vært en høringsinstans i en slik viktig prinsippsak for idretten. Av den grunn ber vi om at Idrettsrådets synspunkter blir gjort kjent for kommunestyret.

I tillegg mener Idrettsrådet at alkohol og idrett ikke hører sammen. Vi følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer i forhold til alkohol:

«Norges idrettsforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng (§11–2 g). Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private (§11–2 g). Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohollovgivning med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres i henhold til gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangementer i Norge. Det vil si at også internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangementer i Norge.»

Idrettsrådet lurer på hvem som skal håndheve dette nye pkt. 3.5. som åpner for en skjenkebevilling på idrettsarrangement, og hvor det foreslås at skjenking kan tillates en halv time før og etter kampen og kun i et adskilt område fra de ordinære tribuner.

Halden Idrettsråd er heller ikke kjent med at omkringliggende kommuner praktiserer en slik skjenking, slik det hevdes i framlegget til kommunestyret.

Halden Idrettsråd ber om at kommunestyret stryker paragraf 3.5. i det foreslåtte Bevillingsreglement for Halden Kommune 2016 – 2020.

Styret i Halden Idrettsråd
Jan Wiig
Leder

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer