Hvem skal flyttes til Risum?

For noen dager siden ble det kjent at Halden kommune og Østfold Fylkeskommune er enige om en avtale som blant annet innebærer at kommunen skal kjøpe byggene der Risum vgs holder til i dag. Spørsmålet er hva som er kommunens plan for Risum.

Tidligere i diskusjonen rundt ny hall på Os og en eventuell overtagelse av Risum er det blitt hevdet at fylket satte overtagelse som et kriterium for at de skulle være med på ny hall på Os. Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen sa imidlertid at fylket ikke hadde et slikt krav.
Nå foreligger intensjonsavtalen, og der står det at ”Halden kommune kjøper Risum videregående skole dersom driften avvikles”.

Når det gjelder fremtidig bruk av Risum refereres det i sakspapirene til dokumentet «Kommunal bruk av Risum vgs skole». Dokumentet er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe i kommunen.
Kandusi.no gjorde onsdag en henvendelse til kommunen for å få tilgang på dokumentet, men det ble da vedtatt unntatt offentlighet.

Kandusi.no er likevel kjent med at det i dokumentet skisseres planer for flere institusjoner/stiftelser i byggene på Risum.
Sentralkjøkkenet leier i dag lokaler av Sykehuset Østfold, og kommunen kan spare leieutgifter ved å flytte det til Risum.
Halden kommunale kompetansesenter trenger nye lokaler fra høsten 2016. Skole- og Miljøsenteret trenger også nye lokaler.
Det forelå på et tidspunkt planer om at Østfoldmuseene skulle flytte til Fayegården i sentrum. I dokumentet foreslås det at kommunen kan tilby dem lokaler for utstilling og kontorer på Risum.

Risum har mange forskjellige lokaler, deriblant akustiske undervisningsrom. I dokumentet pekes det på mulighetene for å knytte noe av dette opp mot Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold. Kulturskolen trenger også større lokaler.

I tilknytning til Risum er det leiligheter og enebolig. Her foreligger det en idé om at disse kan brukes som nødboliger til akutte situasjoner i regi av NAV.

Det er også låve på Risum som kan brukes som nye lokaler for kommunens korttidslager. Etter det kandusi.no kjenner til innebærer dette alternativet delvis omfattende tilpasning.

Intensjonsavtalen ble vedtatt i torsdagens kommunestyre.

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer