Vil vrakpant på fritidsbåter gjøre en forskjell?

Med jevne mellomrom etterlyser kommunen eiere av båter som har sunket eller ligger forlatt på kommunens område ved havna. Kan en vrakpant på båter endre båteiernes oppfatning av det å ta ansvar for egen båt?
Foto: Nina Røsnæs

De aller fleste båteierne tar godt vare på båten sin og ville aldri forlatt den noe sted. Men så er det noen få som skaper trøbbel for både miljø og logistikk.
I Statsbudsjettet for 2017 ønsker Regjeringen å innføre en vrakpant på fritidsbåter på 15 000 kroner. Forutsetningen er at båten leveres inn til et godkjent retursted.

I en artikkel hos NRK Vestfold sier Jens Frølich Holte som er politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet at de gjør det for å løse problemet med gamle utrangerte fritidsbåter.
– Det er et miljøproblem langs kysten. Det er kanskje ikke det aller største, men vi har fått utredet et forslag om en ordning for fritidsbåter fra Miljødirektoratet. Økt innlevering av fritidsbåter vil gi miljønytte, redusert forsøpling, mindre spredning av mikroplast og forurensning.

Her i Halden anser ikke havnesjef Torkel Varfjell det som noe stort problem at det ligger forlatte båter, men han syns det er et irriterende problem.
– Vi forsøker alltid å finne eieren når vi finner en forlatt båt. I de aller fleste sakene går det fint og det løser seg. Men så er det noen vi ikke finner og da må kommunen håndtere båten, forklarer han. Siden det ikke er plikt for båteiere å registrere båten sin så er det mange båter som er umulig å spore.
– Det beste ville vært om det ble en registreringsplikt for båter og gjerne at man må tegne ansvarsforsikring også som man må på en bil.

Varfjell forteller at det koster kommunen rundt 100 000,- i året å håndtere båter som er forlatt på en eller annen måte.
– Noe av det får vi igjen gjennom forsikringsselskap dersom vi klarer å nøste oss frem til en eier i etterkant eller at politiet finner ut at båten var stjålet, sier han.
Ved Tista er det en ”båtkirkegård” der det legges båter som de holder på å finne ut av.
– Noen av båtene blir plutselig etterlyst av eier. Andre kjører vi til Rokke for deponering. I all hovedsak vil jeg si at båteierne i Halden er veldig gode til å ta vare på båtene sine, men så finnes det noen få som lar båten sin synke eller bare forlater den ved brygga eller på land.

gjestehavna
Fagleder for Havnevesenet, Torkel Varfjell. 
Foto: Veronica van Groningen

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer