Vikingtid! I Gjellestadskipets kjølvann

Halden Historiske Samlinger og historielagene i Halden inviterer til historieseminar i Fredrikshalds Teater, lørdag 12. oktober 2019, kl. 9 – 15.

Utgravingen ved Jellhaugen er i gang og historieinteresserte fra fjern og nær holder pusten i spenning. Hva skjuler seg ved Jellhaug?

Det søkes etter rester fra Gjellestadskipet. Georadarundersøkelser ved Jellhaug i 2018, viser at det ble lagt et skip der – antakelig en skipsgrav fra 800 – tallet, altså midt i vikingtiden. Selve den store Jellhaug(en) er sannsynligvis bygget opp noen hundre år tidligere. Det har etter sigende vært en rekke funn i området, men lite er tatt vare på. Uansett så viser både den enorme Jellhaug fra 500 – 600 år e.Kr. og georadar- og foreløpige utgravninger i 2019, at det ligger rester etter et stort vikingskip der (ca 24 meter langt). Slike skip ble brukt ved begravelser og begravelsesritualer i vikingtiden. Dette tyder på at det må ha vært en betydelig aktivitet på stedet, kanskje bosetting og handel, i tiden rundt 500 – 1000 e.Kr.

Med dette som utgangspunkt, arrangerer historielagene i Halden og Halden Historiske Samlinger et kulturhistorisk seminar om denne tiden i vårt distrikt (Østfold/Bohuslän). Seminaret har tittelen ”Vikingtid! I Gjellestadskipets farvann”.
Historieinteresserte grenseboere, haldensere og østfoldinger ble invitert til å melde sin interesse for dette kulturhistoriske seminaret. Kunnskapsrike foredragsholdere vil vi gi et innblikk i livet i grensetraktene i tiden 500 – 1000 e.Kr.
Seminaret holdes i Fredrikshalds Teater, lørdag 12. oktober 2019 fra kl 0900 til 1600. Det er plass til 80 deltagere. Pågangen av påmeldte har vært stor allerede.

Vi har vært så heldige å få med lokale, nasjonale og svenske fagfolk og entusiaster til å presentere ulike sider ved denne viktige tiden i vår historie. Kort presentert har vi med følgende personer og innhold:

Lokalhistoriker Roger Prang om selve Jellhaugen. Så følger en sekvens om siste nytt fra utgravningene av skipet ved arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen. Mari Wickerts fra Göteborgs Stadsmuseum tar så for seg «Köket under vikingatid». I lunsjpausen serveres vikinginspirert mat ved Christer Bjørnstad. Videre programposter er Zanette Glørstad, fra Kulturhistorisk Museum i Oslo: «Et blikk på begravelsesskikker i vikingtid». Fra Bohuslän kommer Kristina Bengtsson og foredrar om ”Raner och Älvagrimmar – Ranrike och Alvheim. Bohuslän, ett landskap i dragkampen mellan de tre nordiska stormakterna”. Marianne Moenfra Universitetet i Oslo presenterer noen funn fra sin doktoravhandling: «Mer enn barske menn og stolte hustruer». Endelig avsluttes seminaret med nok et lokalt innslag ved den utrettelige lokalhistoriker og tidligere amanuensis Per Linge om «Slaget ved Svolder».

 

 

Kommentarer

kommentarer