Astrid Slettevold stiller ut på Galleri WendA

Fredag 11. oktober klokken 18 åpner billedkunstner Astrid Slettevold dørene for en ny utstilling med både nye og eldre, bearbeidede verk på Galleri WendA.

Den Oslobaserte billedkunstneren Astrid Slettevold vil stille ut nye og eldre bilder på Galleri WendA i Jernbanegata i to helger fremover.

-Jeg er på mange måter en intuitiv maler, forteller Astrid, jeg liker å putte ulike teknikker inn i uttrykket. De fleste arbeidene mine blir overmalt  m a n g e  ganger. Lek og eksperimentering er viktig, men målet er nok at jeg skal ende opp med noe enkelt.

I utstillingen på WendA vil Astrid vise mange gamle arbeider som hun har overmalt mye og eksperimentert videre med.

-Utstillingen på WendA spenner altså vidt. Jeg presenterer noen av de store heksagon-mønstrene mine, men også noen mer løse og halvfigurative småbilder på papir. Og så viser jeg Catacomb-serien: Digital Grafikk med et intrikat mønster laget gjennom manipuleringer av maleriet ‘overmalt’.

Astrid er medlem av Østfold Bildende kunstnere og har deltatt på flere, juryerte landsdelsutstillinger.

Hvor henter du inspirasjon?

-Inspirasjon finner jeg mange steder, forteller Astrid, men jeg er alltid fascinert av musikk, litteratur og filmer som har et uforutsigbart handlingsløp. Jeg jobber mye med å få fram egenartete og fortettete fargekombinasjoner og dette arbeidet kan være en langsommelig justeringsprosess. Eldre kolorister som f.eks. Gauguin og Nesterov gir meg alltid gode impulser, men jeg finner også en del samtidskunst stimulerende. Et statement for meg er å skape et maleri som kan forårsake en undring og uttrykket kan gjerne være «saktegående» og hemmelighetsfullt.

Tilnærmingen til arbeidet er avhengig av hvilket format Astrid jobber i.

-Mønsterarbeidene er forholdsvis store, og her legger jeg først opp et underliggende grid/rapport. Noen ganger overmaler jeg billedflaten slik at det bare er små spor igjen – andre ganger settes fokuset på det komponerte mønsteret, – men avvik er alltid spennende! Materialet er her lerret som jeg tilslutt spenner opp på blindramme. I de mindre maleriene på papir er prosessen annerledes – her jobber jeg helt intuitivt, og tanker og ideer som kommer opp der og da.

Astrid viser både store og små arbeider på Galleri WendA de to neste helgene.

-Da det er en salgsutstilling vil jeg opplyse om at noen arbeider er redusert i pris på grunn av sin  sin ‘alder’, forteller Astrid.

Etter at hun er ferdig med WendA-utstillingen skal Astrid vie seg til lino-trykk.

-De flerfargete linosnittene planlegges nøye før oppstart. Her er utfordringen å få form og farger til å fungere sammen. Oftest består uttrykket av 3 eller 4 plater. Disse arbeidene er narrativer med et tydelig figurativt billedspråk. Håper det blir  linotrykk på neste utstilling – men det er alltid vanskelig å vite…men det er ihvertfall planen.

 

Kommentarer

kommentarer