Vikingene i Østfold samles!

Pressemelding fra Gjellestad Vikinglag

Halden har fått et nytt kultursenter – Kulturhuset!

Torsdagen denne uken samlet  flere aktive vikinglag seg i huset, for å høre om et nytt prosjekt som for anledningen er flyttet fra det store vikingfylket Vestfold og Telemark til Østfold.

Prosjektets mål er å framstille jern slik man gjorde i tidlig middelalder – i vikingtiden.

Myrmalm er utgangspunktet – resultatet skal være godt brukbart jern. Framgangsmåten er tradisjonell, men målet er å finn ut av hvordan man kan ta fram godt jern på en gjentagbar og dokumentert måte. Dette er den analytiske biten – den praktiske er tilrettelagt for en god opplevelse og deltagelse av først og fremst lokale vikinger – med et hint til Vestfold og Telemark – som også er invitert til å delta. Og Tistedal skole har avsatt ressurser til å følge  – i de praktiske delene av prosjektet. Vi skal – grave grop for å lage trekull, vi skal bygge sjaktovn for gjentagbare forsøk, vi skal blestre jern, og vi skal lage mat sammen – kanskje på vikingvis!

Prosjektets initiavtiger er Jens-Erik Wielsgaard Langstrand, og Sparebankstiftelsen støtter med midler i ryggen – det gjør det hele mulig. Glad prosjektleder, som er nytt og integrert medlem i Gjellestad vikinglag. (Også aktiv vikingskipsseiler, med et nylig tokt med Saga Farman fra Roskilde til Tønsberg, via Vestra Götaland, kan nevnes!)

Haldenvassdragets kanalselskap takkes for at det stilles flotte arealer til prosjektet, syd for Fem-sjøen (der Ulf Uddalevde levde i historien for rundt tre hundre år siden).

På bildet:

Bakerste rad: Anders Robert Johansen, Kristin Laurense Johansen, Kristina Johansen Hilmarsen, Jann-Erik Johansen  (Vinir og Østfoldmuseene) og Jon Bakke.

Foran: Jens-Erik Wielsgaard Langstrand, ( prosjektleder). Helle Torgrimsen, Kim-Are Arvesen og Kai Ringsrud.Til venstre: Renée Haugland og Lejla Cirkic, Tistedalen skole

Foto: Kjetil Aabø

Kommentarer

kommentarer