– Vi mister også turene våre

De siste ukene har Aktivitetssenteret for psykiatri vært gjenstand for diskusjoner både i sosiale medier og blant de politiske partiene. Brukerne har mistet bussen og mange av dem er oppgitt over det ensidige fokuset på transportbehovet til og fra senteret. De skulle ønske flere så aspektet ved at de også har brukt bussen til sosiale turer.

I begynnelsen av mars sa kommunen opp avtalen med minibussen som brukerne ved Aktivitetssenteret har blitt hentet i til og fra senteret. Begrunnelsen var økonomi og at det ikke lenger er behov for bussen når senteret utover våren flyttes fra Bergheim til St. Joseph i sentrum.
Men bussen har ikke bare vært brukt til å kjøre brukere til og fra senteret, den har også vært brukt til å dra på turer. Brukernes representant, Helene Løvås, syns det er leit av de har mistet muligheten til å få dra på tur.
– Disse turene har vært viktig for mange her. Det er mange som sliter med angst og sosiale utfordringer, så bussen har vært en fin måte å komme seg ut på. Vi har vært på handleturer, vi har brukt bussen for å komme oss på turer ut i naturen og vi har kommet oss på besøk til små og store steder, forklarer hun. Hun presiserer også at de har hatt tilgang på buss også tidligere da senteret lå i sentrum. Selv om enkelte har hevdet i debatten at de kun har hatt buss mens de har vært på Bergheim. Helene er ikke i tvil om at det er flere som vil slite med å kunne bruke tilbudet hvis det eneste alternativet de får til transport er buss og tog.

Marit Skauge Johnsen, områdeleder rus og psykisk helse, forklarer at senteret har hatt buss i omtrent hele driftsperioden av senteret, men av forskjellige årsaker.
– Det stemmer at vi hadde buss under opptrappingsplan for psykisk helse som var i perioden 1998 til 2009. Senteret hadde oppstart i desember 1999. I denne perioden ble bussen i hovedsak brukt til turer og i mindre grad til å hente brukere til senteret, sier hun.
– Da tiden med øremerkede midler var over var ikke busstilbudet noe kommunen i utgangspunktet prioriterte. Men grunnen til at den ble beholdt var at senteret flyttet fra sentrum til Bergheim.

Skauge Johansen forteller at både brukere og ansatte nå må tilpasse seg hverdagen uten buss på senteret.
– Når vi ikke har buss må vi finne alternative metoder for sosial trening. For eksempel turer med offentlig transport hvor personalet er med. Ved å bruke offentlig transport vil det være større læringspotensial for enkelte pasienter. Et annet alternativ er å bruke nærområdene i større grad til turer og sosial trening.
Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer