Vi må dra i samme retning

Andreas Skauen Pedersen ved Halden historiske Samlinger er ny Østfoldambassadør for Mulighetsriket Østfold. 

Hva er Mulighetsriket Østfold? spør du kanskje nå. Vel, Mulighetsriket er et partnerskap mellom fylket, høgskolen i Østfold, Østfolds kommuner og en rekke næringslivsforeninger i Østfold. Slik introduserer de seg selv på sin hjemmeside:

«Mulighetsriket skal markedsføre regionen som en attraktivt og næringsvennlig region med dyktige og skapende mennesker

Mulighetsriket har satt seg som mål å promotere Østfold og overbevise folk fra inn- og utland om at Østfold er et fint sted å flytte til og et fint sted å etablere nye foretak. Som ledd i denne målsettingen har Mulighetsriket utnevnt en rekke unge og engasjerte østfoldinger som skal hjelpe dem å fremsnakke Østfold både utad og innad. Dette er Østfoldambassadørene og de er tolv i tallet.

Formidleren Andreas

Andreas Skauen Pedersen er formidler ved Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger. Jeg treffer ham på Rød Herregård, der har Halden historiske Samlinger kontorene sine. Vi setter oss i spiserommet deres.

-Nå sitter vi faktisk i det som var drivhuset på Rød Herregård før, forteller Andreas. Her vi sitter nå var det masse planter! Men så ble det bygd om til kontorer og spiserom til museets ansatte på nittitallet.

Hva innebærer det å jobbe som formidler?

-Jeg jobber med formidlingstilbudet vårt, det vil si Fredriksten museum og Rød Herregård. En av mine oppgaver er å utvikle nye utstillinger for våre arenaer. Jeg jobber også med skole- og undervisningsopplegg. I tillegg har jeg ansvaret for å ta vare på vertene våre og sørge for at de møter publikum på en god måte. Jeg kan også ha omvisninger selv.

Levende museum

Andreas skal jobbe for at tilbudet ved Halden historiske Samlinger er relevant for publikum.

-Mange bruker ordet «museum» på en litt nedlatende måte, sier Andreas. Dette skal ikke være noe museum, kan folk si, som om et museum automatisk er et litt nedstøvet og kjedelig konsept. Vi tenker jo at et museum kan være både levende og relevant. Min kollega Kristin Søhoel har jo for eksempel skrevet teaterstykket Jul på Rød, som gjør at folk får oppleve julen på Rød slik den var i 1814. Museene søker å være samfunnsaktører i dag, og vi er opptatt av å samarbeide med både lokale kulturaktører og lokalt næringsliv. Samfunnsoppdraget vårt her er å formidle historie. Dette er tett knyttet til identitetsskaping og dannelse.

Jul på Rød. Gjennom den kulturelle skolesekken har barn og unge fra Haldens skoler fått være med på juleselskap på Rød Herregård anno 1814.

Vil lære mer om fylket vårt

Ambassadørprogrammet velger altså årlig tolv østfoldinger som skal bidra til å fremme Østfold som region. De første ambassadørene ble valgt høsten 2017. Den gangen var haldenserne Marte Teien og Marlene Mathisen to av mange som ble plukket ut som ambassadører. I året som fulgte deltok de på en rekke samlinger rundt i Østfold, der de lærte seg om alle fylkets hjørner. Ambassadørene sitter i ett år, så velges det nye.

Andreas hadde hørt om ambassadørprogrammet på radio den gangen de forrige ambassadørene var på tur til Brussel. Når han så at Mulighetsriket lette etter nye ambassadører til programmet tenkte han at det kunne være morsomt å søke.

-Først og fremst så jeg det som en fin mulighet til å lære mer om Østfold, forteller Andreas, jeg har lyst til å lære mer om fylket mitt. I tillegg ser jeg det som relevant for jobben min her, vi jobber jo med å formidle Østfolds historie. Østfold er opprinnelig et industrifylke, men nå må vi nok begynne å  tenke annerledes hvis vi skal henge med. Det blir morsomt å høre om det er noen som har nye innfallsvinkler til det her.

Ambassadørene har allerede hatt sin første samling. Samlingen ble lagt til Vestre Kjærnes gård i Våler, åsted for innspillingen av TV2-programmet Hver gang vi møtes. Der fikk ambassadørene treffe ekteparet som driver gården, og høre foredrag om teambuilding og markedsføring.

Her er ambassadørene på sin første samling i januar. Foto: Marta Anna Løvberg.

En østfolding i Viken

Andreas har vokst opp i Stasjonsbyen. Fra Stasjonsbyen er det omtrent like stor avstand til Halden, Fredrikstad og Sarpsborg. Andreas er egentlig akkurat den type østfolding Mulighetsriket ser etter. Han føler ikke en sterk tilknytning til én av kommunene rundt seg. Andreas er en østfolding.

-Jeg har alltid følt tilhørighet til både Halden, Fredrikstad og Sarpsborg, forteller Andreas. Da jeg vokste opp var det litt tilfeldig om det ble Halden, Fredrikstad eller Sarpsborg hvis man skulle inn «til byen», det er faktisk nesten like langt å kjøre.

Mulighetsriket har som mål å få fylket til å dra i samme retning, og få østfoldbyene til å samarbeide bedre. Dette er også Andreas opptatt av.

-Når Viken blir et faktum blir det enda viktigere å løfte Østfold som region, sier Andreas. Mulighetsriket kommer til å fortsette å løfte frem Østfold til tross for at vi blir slått sammen som Viken. Mulighetsriket er først og fremst opptatt av arbeidsplasser. Jeg tror Østfold har kjempepotensial når det kommer til å skape arbeidsplasser. Men da må vi dra i samme retning.

Om å investere i det vi har

Andreas er opptatt av at vi skal se hva vi har i Østfold og at vi skal utnytte mulighetene som finnes her.

-Vi sitter på noen fantastiske ting i Halden for eksempel. Vi har Nord-Europas største festningsanlegg, vi har Rød Herregård, vi har Norges eneste bevarte historiske teater med skrå scene – et av få i Europa. Jeg jobber med å prøve å skape oppmerksomhet rundt dette. Næringslivsfolk er ofte flinke til å skape oppmerksomhet rundt sine produkter, de er ikke redde for å bruke store ord. Men vi må også tørre å bruke de samme ordene når vi skal selge det vi har av ulike ressurser i Østfold. Kulturminner og historier kan også være ressurser som vi kan tjene penger på.

Se Mulighetsriket promotere Østfold i denne videoen:

Det er mange måter å være innovativ på. Andreas tror på det å bygge videre på det man har for å skape noe nytt. En av fanesakene til Andreas er å skape arbeidsplasser i den kreative næringen i Østfold.

-Her er det mye uforløst potensial etter min mening, sier Andreas. Vi må bli flinkere til å bruke det vi allerede har til å tenke nytt. Vi trenger ikke å starte med blanke ark og skape noe splitter nytt for å være interessante, når vi har så mye vi kan bygge noe spennende ut fra. Vi er veldig flinke til å investere i de som kommer utenfra med en idé i stedet for å satse på våre egne idéer og ressurser. Men for å satse på det vi har må vi også vite hva vi har. Det er et ordtak som sier Hvis du vil lære noe helt nytt så bør du gå samme veien som du gikk i går. Vi må se én gang til på det vi har og utnytte mulighetene i det. Det gjelder ikke bare kulturfeltet, dette gjelder næringslivet også.

Vi sitter litt stille i båten

Østfoldingen har kanskje et rykte på seg for å være den litt enkle og harry typen. Andreas mener at vi trenger å bygge stolthet innenifra hvis vi skal klare å overbevise andre om at vi får til ting. Kanskje er vi østfoldinger litt for forsiktige? Trønderne er et bra eksempel på et folkeferd som har en tydelig identitet og en åpenbar stolthet over hvor de kommer fra.

-Trønderne sa jo klart i fra i høst når det viste seg at det ikke var trøndere i den nye regjeringen, sier Andreas. Hvis du ser på statistikkene så har ikke Østfold hatt noen i regjering på lenge. Så vidt jeg vet er det ingen i Østfold som hever stemmen om dette. For trønderne er det helt selvfølgelig å kreve en plass ved bordet, mens østfoldingene kanskje sier: det er hyggelig hvis vi får være med. Vi sitter kanskje litt stille i båten.

Gjennom jobben sin er Andreas stadig bortom begrepet identitet.

-Historien er med å forme identiteten vår. Østfoldidentiteten har kanskje ikke alltid vært så sterk, for Østfold som enhet er jo ganske ung. Kanskje det også bidrar til at vi er litt sjenerte? På mange statistikker kommer Østfold veldig godt ut. Det produseres enormt mye i Østfold, vi er et av de største jordbruksfylkene i landet. Det er masse arbeidsplasser innenfor denne næringen. Vi har masse å bygge på i dette fylket, vi må bare være oppmerksomme på det.

Løfte frem og fremsnakke

Østfoldambassadørene skal samles flere ganger i løpet av året de sitter som ambassadører.

-Vi skal besøke alle østfoldbyene på samlingene fremover, forteller Andreas, der får vi treffe ordførerne i byene og dra på bedriftsbesøk. Næringslivet står jo i sentrum for Mulighetsrikets fokus.

Alle ambassadørene skal finne en måte å fremsnakke fylket på.

-Oppgaven vår er å løfte frem ting vi brenner for, forteller Andreas, vi skal løfte frem kreative, flinke folk, historier og firmaer fra Østfold. Målet mitt er å videreutvikle formidlingen min, prøve å finne nye formidlingsmetoder og siden knytte dette opp mot nye arbeidsplasser.

Andreas mener at vi er flere som kan gjøre ambassadørjobben han er satt til det kommende året.

-Alle kan være østfoldambassadører. Det er bare å fremsnakke Østfold det.

Vil du lese mer om Mulighetsriket? Klikk deg inn på deres hjemmeside da vel!

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer