– Vi i bygda må stå mer samlet

Diskusjonen om fremtiden for Prestebakke skole ruller videre og en av aktørene som har aktiviteter på Iddesiden er Idd sportsklubb. Leder Klaus Knutsen savner mer samhold i bygda og aktivitet rundt sportsklubben, også fra beboerne sør for Aspedammen. 

Et av argumentene for å beholde Prestebakke skole er at bygda er helt avhengig av en skole for å opprettholde bosettingen og at bygda trenger aktiviteter. Idd Sportsklubb har tilhørighet på Iddesiden og er en stor aktør med mange aktiviteter. Men de bruker idrettsanlegget på Prestebakke svært sjelden. Hvorfor det?
– Vi som klubb måtte ta et valg og flyttet vår barne- og ungdomsavdeling til kunstgressbanen på Risum da Iddevang skole ble lagt ned. Det var et valg som var tøft å ta, men helt nødvendig av hensyn til rekruttering til klubben, forteller Klaus Knutsen. Den eneste aktiviteten Idd Sportsklubb har på Prestebakke nå er Barneidrettsskole en gang hver uke.
– Idd Sportsklubb skulle gjerne hatt mer aktivitet både på Prestebakke og Nyborg på Aspedammen, men det er ikke lett siden vi har få barn som er med. Det vil selvfølgelig bli enda verre hvis Prestebakke skole blir lagt ned. Vi sliter med å rekruttere barn til klubben fra bygda.

Hvor viktig er det for Idd Sportsklubb at Prestebakke skole opprettholdes?
– Jeg ble veldig overrasket når jeg leste at Rådmannen nok en gang foreslår nedleggelse av skolen. Vi krysser naturligvis fingrene for at kommunen tar til fornuft og lar barna slippe opp mot 2 timer i buss hver dag for å komme til og fra skolen. Men vi må ta inn over oss at det stadig blir økt flytting mot sentrum og færre som flytter til bygda, det er realiteten, sier han.
– Vi i bygda burde stå mer samlet, noe vi ikke klarer slik jeg ser det. Jeg tenker spesielt på hvor vi som klubb rekrutterer fra, og det er Øberg, Knardal og Risum. Det er hyggelig at barn fra de områdene vil være i Idd Sportsklubb, men hadde vi stått mer samlet hadde vi også hatt med barn fra Ystehede, Fagerholt, Bøklevene, Kornsjø, Enningdalen og Prestebakke.

Han syns det er trist at barn fra de områdene velger andre klubber.
– Det sier litt om samholdet vi har på Iddesiden og det gjør at vi som klubb ikke lenger kan drive aktivitet på Prestebakke og Nyborg, sier han. Han syns det er frustrerende at politikerne ikke ser den innsatsen de legger inn for aktiviteter utenfor sentrum.
– Politikerne ser ikke den massive jobben vi som klubb gjør. De ser bare den ene veien og det er å kutte kostnader. Det er synd om alt skal legges til sentrum, da dør aktiviteten på bygda ut. De tar skoletilbud og aktivitetstilbud fra barna og det er trist.

Kommentarer

kommentarer