Utstilling i Busterudparken

Lørdag 7. september åpnes en ny, spennnende utstilling i Busterudparken!

7. september til 13. oktober viser Preus museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger utstillingen STED i Busterudparken i Halden. Her får vi se resultatet av workshopen STED som fant sted i Halden fengsel i mai 2019.

Workshopen ble utført av Preus museum i samarbeid med fotograf Tina Enghoff og fengselsprest Kamille Nygård. Under workshopen ble det fokusert på at de åtte innsatte som deltok fritt skulle få utrykke sin egen virkelighet gjennom fotografi og tekst. Bildene og tekstene som ble produsert er valgt ut i fellesskap med deltakerne og utstillingen er således en historie av, ikke om, de åtte menneskene som deltok i workshopen.

«Når du har en tung sekk er det bedre å legge den fra seg. Jeg visste hva jeg kom til, derfor er jeg positiv. Jeg valgte å legge fra meg sekken, den begynte å bli tung og stroppene begynte å revne. Når jeg kom til glattcella fikk jeg ro.» (Foto: Younes, fra workshopen STED i Halden fengsel, 2019. Tilhører Preus museums samling.)

Utstillingen gir oss et innblikk i en virkelighet de færreste av oss kjenner til og i sentrum står åtte personlige fortellinger fortalt med fotografier og tekstfragmenter. Historiene vi møter er svært modig fortalt og gir oss et bilde av hvordan det er å være et menneske som lever i frihetsberøvelse. Fredrik skriver i utstillingen; «Du kan ikke leve. Du kan ikke være det mennesket du er. Du kan liksom ikke være deg selv. Frihetsberøvelse er så mye mer enn frihetsberøvelse.»

Bildene og tekstene uttrykker ikke bare frustrasjon, håpløshet og en dyp følelse av å være mennesker som har blitt utslettet, men også håp – håp om at verden enda kan nås. En av deltakerne sa i etterkant av workshopen, «La oss si du har gått i skogen i flere måneder og du har gått deg bort. Så ser du plutselig mennesker igjen og sivilisasjon. Dette føles litt som det – det at det kommer noen utenfra og viser at vi ikke er glemt.»

«Det er som en eksplosjon – som her inne. Det er jo en masse ting jeg føler hele tiden – så mye jeg må holde inne. Det er ikke alltid rom for ytringer her.» Foto; Kim. (fra workshopen STED i Halden fengsel, 2019. Tilhører Preus museums samling.

Gjennom samarbeidet med utstillingen ønsker Preus museum og Østfoldmuseene – Halden historiske Samlinger å skape en arena ikke bare for kunnskap og opplevelse, men også for kritisk refleksjon og skapende innsikt. Utstillingen gir oss sterke og personlige vitnesbyrd fra de åtte innsatte og vil kunne bli et viktig bidrag til samfunnsdebatten om hvordan vi utøver straff. Utstillingen er en del av en stor nasjonal satsing ledet av Preus museum som utforsker hvorvidt fotografi kan muliggjøre deltakelse i demokratiet. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og målsetningen er å gi de som ikke har en stemme i samfunnet en mulighet bli en del av den offentlige debatten og kulturarven.

Utstillingsåpning: lørdag 7. september

Åpningsprogram:

14.00 Lillian Nyborg, avdelingsdirektør for Halden historiske Samlinger og Ingrid Nilsson, direktør på Preus Museum ønsker velkommen
14.05 Thor Edquist, ordfører i Halden kommune forteller om fengselets betydning for byen
14.20 Pål Henrik Ekern, prosjektleder på Preus museum presenterer utstillingen

14.30 Are Høidal, fengselsleder i Halden fengsel åpner utstillingen
15.00 Åpningsfest på Møtestedet kafé på togstasjonen i Halden sentrum med servering av kaffe og kake, samt åpen samtale om prosjektet

Utstillingsperiode: 7. september – 13. oktober 2019

«Cellen min er det verste stedet i fengselet. Jeg vil jo ikke være alene. Jeg sover to-tre timer hver natt. Jeg våkner opp i sengen og er gjennombløt.» (Foto: Thomas, fra workshopen STED i Halden fengsel, 2019. Tilhører Preus museums samling.)

 

Kommentarer

kommentarer