Utdanningsmesse på Høgskolen

Foto: Bård Halvorsen.

Torsdag og fredag denne uken arrangeres det Utdanningsmesse på Remmen. Kom og bli klok.

Mange tusen unge skal finne ut av hvilken utdannelse de skal velge før søknadsfristen for høyere utdanning den 15. april. På utdanningsmessen kan elever, foreldre og andre få anledning til å snakke med representanter fra norske høyskoler, utenlandske universiteter, Forsvaret, folkehøyskoler, fagskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

I tillegg til at diverse institusjoner og organisasjoner skal ha stand på messen arrangeres det en rekke åpne foredrag begge utstillingsdager. Det skal holdes foredrag om blant annet fremtidens arbeidsmarked, om utdanningssystemet i Norge, og om den nye grunnskolelærerutdanningen. Se fullt program for foredragene som holdes på Utdanningsmessen her.

Åpningstidene for messen er:

  • Torsdag 11. januar 2017   kl. 09:00 – 14:00
  • Fredag 12. januar 2017   kl. 09:00 – 12:00

Messen er gratis, og åpen for alle.

Disse skal ha stand på årets Utdanningsmesse på Remmen:

Aalborg Sportshøjskole & Aarhus Idrætshøjskole Across the Pond

Studier i Storbritannia

Aberystwyth University

University of Winchester

Akademiet videregående skole

Bjerkely folkehøyskole

Bjørknes Høyskole

EF Education First

Elevorganisasjonen i Østfold

Folkehøgskolene i Norge

Forsvaret

Hadeland folkehøgskole

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i SørøstNorge

Høgskolen i Østfold

Avdeling for ingeniørfag

Avdeling for informasjonsteknologi

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Avdeling for helse og velferd

Avdeling for lærerutdanning

Akademi for scenekunst

Fremmedspråksenteret

LO Østfold

Nordjobb og Nordisk Jobbstart

Study Outside Norway

USA Eastern Conneticut State University

Stiftelsen Amathea Tennesse Tech University

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer