Skotøybyen Halden

Torsdag 17. februar kl. 18:30 i Fredrikshalds Teater: Pål Hellerud om skotøyindustrien i Halden». «Skotøybyen Halden. Hvilket omfang hadde denne industrien – og hvilke fabrikker var det?»

Historielaget Haldens Minder vil på flere oppfordringer på nytt sette opp et levende møte om skotøyindustrien i Halden.

Møtet om dette temaet var også satt opp i februar i 2021, men måtte gå ut pga pandemien. Vi forsøkte oss med et digitalt møte, men det var et savn å kunne møte foredragsholderen og utveksle meninger og erfaringer. Derfor setter vi opp et nytt, levende møte. Alle velkommen. Enkel bevertning.

 

Kommentarer

kommentarer