Matkultur på Uddas tid

Foreningen Uddaspillet arrangerte et seminar om matkultur på Alv Uddas tid i Fredrikshalds Teater i februar. Her følger et lite resymé av seminaret. Det er forfattet av ansvarlig for seminaret, Eva Narten Høberg, som jobber ved Norsk institutt for bioøkonomi. Eva er også en av initiativtakerne til Uddaspillet.

Første del av seminaret handlet om hvilken kunnskap som kreves for å utvikle historiske måltider. Matkultur handler om hva man spiser, til hvilke tider, med hvem og HVORFOR! Hvorfor er det viktigste spørsmålet vi kan stille, og svaret finner vi ved gjerne ved å skjele til både økonomi, politikk, sosiale forhold, religion og klimatiske forutsetninger for matproduksjon.

Alle disse dimensjonene er svært sentrale i romanen som Frithjof E. Bye skrev om skogskjempen Alv Udda og folket omkring Femsjøen og Fredrikshald på 1600-tallet. Bye har nemlig valgt å legge handlingen til de harde 1670-årene da samfunnet er preget av krig, blokader, uår og hungersnød som følge.

Hvilke råvarer hadde man? Hvordan tok man vare på råvarene, og hvilke hjelpemidler hadde man i form av kokesteder og redskaper? Disse spørsmålene ble besvart ved å ta utgangspunkt i matkulturen i tre ulike kulturer; bondekulturen, arbeiderkulturen og de velstående borgerne. Romanfigurer som skulle representere disse tre kulturene, var henholdsvis Alv Udda, Peter i Vastua og Mette Meng.

Jan-Erik de Vibes opplesning av utvalgte utdrag fra romanen illustrerte hvordan kampen om å skaffe mat til livets opphold preger tilværelsen. Dette kan oppleves som nokså fjernt i vår del av verden, og minner oss om at tilgang til mat slett ikke er noen selvfølge. Alv Udda viser oss hvordan tilgang på en jordflekk og muligheten for å holde noen husdyr kunne utgjøre forskjell mellom liv og død. Høsting av naturen i form av jakt, fangst, sanking og fiske står også svært sentralt i romanen.

Peder i Vastuas hjerteskjærende innsats på Femsjøisen, der han lykkes med å skaffe fisk til de ni ungene sine, er bare ett eksempel på betydningen av fiske som matauk. Det samme illustreres av Alv Uddas jakt på storfugl, der fangsten puttes i Peders sekk så sulten i den lågrøstede stua i Vadet kunne holdes på avstand noen dager til.

I pausa fikk publikum smakebiter fra Alv Uddas verden. Disse var nøye utvalgt med tanke på den teoretiske gjennomgangen i seminarets første del, der konserveringsmetoder for råvarer sto sentralt. Dermed var tørket mel i form av lagringsdyktige bakverk som flattbrød en selvfølge. Dette var bakt av rug og bygg som i trilogien.

Brødet ble servert sammen med speket fårekjøtt, syrnet fløte  – bedre kjent som rømme, og med tyttebær. Til slutt fikk alle smake en urtekonfekt, – spesiallaget for anledningen av Tommy Hansen i Tistedal, etter inspirasjon fra Mette Mengs kjøkken. Denne ble servert sammen med en mørk og mystisk drikk fra fjerne strøk, ukjent for de fleste på 1600-tallet – i dag kjent under navnet kaffe.

Siste del av seminaret ble viet arbeidet med å utvikle et historisk marked i Vadet under spilldagene, og ønsket fra Foreningen Uddaspillet om å skape aktivitet og engasjement både før og under spilldagene.

Vi har en markedsgruppe som jobber med å skape liv og røre i Vadet under spilldagene, og disse kan kontaktes for å diskutere muligheter. Alle initiativ ønskes hjertelig velkommen, og ta svært gjerne kontakt for en uformell prat. Navn og kontaktinfo ligger i vedlegget. Mer informasjon om dette an man finne ved å se opptaket på facebooksiden Uddaspillet 2022

Tommy «Tommis» Hansen, tok utfordringen med å utvikle en egen urtekonfekt etter inspirasjon fra Mette Mengs kjøkken:

Eva Narten Høberg har master i husdyrfag, og har erfaring fra utviklingsarbeid og undervisning innen kulturbaserte opplevelser med spesialisering innen matkultur.

Arrangør var Foreningen Uddaspillet i samarbeid med Østfoldmuseene.

Forsidefoto: Kathrine Garder Andersen.

Kommentarer

kommentarer