Sier nei til Viken

Østfold ønsker ikke å være en del av en storregion med Akershus og Buskerud.Det vedtok flertallet i fylkestinget onsdag 7. desember.

AP: – Langt fra Halden til Hallingdal
– Norske fylker har stort sett bestått som i dag siden 1800-tallet. Da blir det et enormt tidspress når det forventes at vi skal gjøre dyptgripende endringer i løpet av to måneder.  For det andre er vi usikre på hvilke oppgaver som følger med en slik regionen. Her har man bare sagt at oppgavene kommer etter hvert, begrunnet Arbeiderpartiets Siv Henriette Jacobsen da fylkestinget behandlet saken.
Hun utdypet:
– Et tredje punkt vi er kritiske til er geografien. Det er vanskelig å forklare østfoldingen at dette er en god idé. Det er langt fra Halden til Hallingdal.

For Ap støtter som ventet ikke dannelsen av Viken. Partiet foreslår at regionen skal være geografisk lik Politidistrikt Øst, det vil si Østfold, Romerike og Follo. Det vil i så fall gi en region på rundt 700.000 innbyggere.

– Det blir et mer helhetlig arbeidsmarked, sa Jacobsen.

Samtaler i hele år
Samtalene  mellom Østfold, Akershus og Buskerud har pågått i ulike faser gjennom hele året.
Tidligere i høst inngikk forhandlingsutvalget, bestående av parter fra de tre fylkene, en historisk avtale som dannet grunnlaget for en ny region.

Da fylkesutvalget behandlet saken i november var det flere partier som unnlot å stemme. Dermed oppsto den noe uvanlige situasjonen at en innstilling stemt fram av et mindretall ble den gjeldende innstillingen til fylkesutvalget. I denne innstillingen het det at de tre fylkene søkte stortinget om å danne Viken.

Nå stoppes altså disse planene.
Aps nei-forslag fikk støtte av Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.
Forslaget om å isteden søke mot en region på størrelse med politidistrikt Øst fikk imidlertid ikke flertall.

Høyre: – Kannibalismen lever
Vedtaket ble fattet etter en til tider svært temperaturfylt debatt i fylkestinget

Høyres Simen Nord gjentok partiets primære standpunkt om at fylkeskommunen i utgangspunktet bør avvikles. Når det ikke skjer, er imidlertid Høyre positive til Viken. I et svært engasjert innlegg la ikke Nord skjul på at han er spesielt kritisk til Arbeiderpartiets argumentasjon for et nei.

– Å si at det regionen blir for stor, er noe man kan i når man sitter godt plantet nede i sandkassa, og ikke klarer å se over kanten. Regionen blir middels stor i nasjonal målestokk. Skal vi utvikle oss må vi bli en del av noe større, og da kan vi ikke sitte å jamre oss over at naboen er litt annerledes.

Han mener også Aps håndtering av prosessen har vært svak.
– Det verste er hvordan Ap har gitt et klart mandat til sin fylkesordfører om å gå inn i forhandlinger med de øvrige fylkene om Viken. Det heter seg at revolusjonen spiser sine egne. Nå er det lenge siden Ap var et revolusjonært parti, men kannibalismen i partiet lever i beste velgående, sa han.

Frp: – Anerkjenner ikke nivået
Leif Eriksen fra Fremskrittspartiet begrunnet partiets nei til Viken med partiets prinsipielt kritiske syn på fylkeskommunens funksjon.
– Vi er tydelige på at vi ønsker å legge ned nivået fylkeskommunen representerer. Ved å støtte regionen Viken, anerkjenner vi dette nivået. Det ønsker vi ikke.

– Nærhet er viktig
Senterpartiets Johan Edvard Grimstad gjentok sitt tidligere meldte budskap om at Østfold fylke burde bestå som i dag.
– Et folkestyre er viktig. Det blir vanskelig å ha et styre som kommuniserer med folket på et slikt nivå som Viken representerer.
Grimstad mener også kontakten med aktørene på kommunenivå svekkes ved en eventuell storregion.
– Det er vanskeligere å styre 58  kommuner enn 18 kommuner, sa han i fylkestinget.

– Ja til en større region
Kristelig Folkepartis Olav Moe mener tiden er overmoden for at Østfold skal bli en del av en større region, og partiet foretrekker primært å bli en del av Viken. – Det ble en meget god avtale sett med Østfold-briller, sa Moe.

Kristelig Folkeparti sendte så sammen med Miljøpartiet De Grønne et subsidiært forslag om at Østfold imøteser en regiondannelse, og at FNs bærekraftsmål skal være førende for den nye regionen.
Forslaget var interessant, mener Venstre, men representant i fylkestinget onsdag Geir Helge Sandsmark, forklarte at partiet likevel foretrekker Viken.

Gehør fikk han imidlertid ikke.

Nei fra Akershus, ja fra Buskerud
Også i Akershus sier for øvrig flertallet nei til Viken. Buskerud er dermed den eneste av de tre partene som trolig sier ja til Viken. Fylkestinget i Buskerud behandler saken neste uke.

Stortinget avgjør
Dermed er det opp til Stortinget om regionen Viken likevel skal opprettes. Saken sluttbehandles i juni 2017 med tanke på å fastsette framtidig kommune- og regionstruktur for hele landet.

Saken ble opprinnelig publisert på Østfold fylkeskommune sine nettsider.  

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer