Pårørendecafe med Halden Demensforening

Halden Demensforening inviterer til «Pårørendecafè» i Sanitetshuset i Svenskegata 14.

Vi setter opp to datoer i vår slik at det kan passe for pårørende som har sine på dagsenter.
Datoene er:

Mandag 14.mai kl. 11.30 og torsdag 24.mai kl. 11.30.
Vi serverer enkel formiddagsmat.

Pårørendecafé er et tiltak Nasjonalforeningen for folkehelsa har introdusert i mange kommuner. Det er en møteplass for pårørende til personer med demenssykdom. Her kan dere dele erfaringer og stille spørsmål til helsepersonell. Alle spørsmål kan ikke alltid besvares umiddelbart – men vi vil sikre at svar kommer!

Nasjonalforeningen arbeider i tett kontakt med demenskoordinator Benedicte Bakstad. Hun vil være tilstede mandag 14.mai.
Ellers vil medlemmer av styret i Demensforeningen være tilstede begge dager.

De fleste i styret har selv nærstående personer med demenssykdom. Sammen med hverandre kan vi utvikle dette møtepunktet.

Det er ingen påmelding – kom hvis det passer!

Velkommen!

Hilsen styret i Halden Demensforening

Kommentarer

kommentarer