Om Os skole och risken för rivning

Ytring fra Ola Berglund, sekretær for Fortidsminneforeningen, Østfold.

Jag är helt enig med Anne Kari Holms och centerpartiets inställning i denna sak. Det är mycket svårt att förstå att så många av de andra partierna inte har förstått vikten av att ta vara på och rehabilitera en så monumental byggnad som Os skole! Om det politiska bestutet blir rivning och inte rehabilitering, så har Haldens kommuneadministrasjon fått alltför stor makt i så viktig fråga.

Pressgrupper försöker forcera saken och stressar nu politikerna så att reella alternativ till rivning inte får den seriösa behandling de förtjänar. Mitt förslag är att uppskjuta detta beslutet och noggrant undersöka alla möjliga kostnader till alternativa förslag, detta med tanke på bevaring.

Os skoles kulturhistoriska värde är alltför stort för att bli föremål för ett förhastat beslut pressat fram med dåligt underbyggda argument, som tex att bygnaden är sliten! Alla byggnader som inte får vedlikehold blir självklart slitna, märkligt vore det ju annars! Sådana vulgärargument hör inte hemma i denna debatt!

Os skole är troligen en av de mest gedigna stenbyggnader i hela Halden, den är en imponerande arkitektonisk särling och en rivning av denna markanta byggnad kommer med säkerhet att ses på som ett stort och oförlåtligt kulturpolitiskt misstag. Ett sådant beslut vill säkerligen komma att fördömmas av eftertiden. Lär istället av erfarenheterna från andra projekt, som tex Möhlenpris skole!

Bevara Os skole och integrera den på ett respektfullt sätt i projektet på Os!

Ola Berglund

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer