Informasjonsmøte om lagring av atomavfall på IFE

Onsdag kveld inviterer IFE alle haldensere til informasjonsmøte om lagring av atomavfall på IFE. – Vi vil fortelle haldenserne hvordan vi arbeider for å ivareta helse, sikkerhet og miljø i dette arbeidet, sier informasjonsansvarlig ved IFE, Silje Aspholm Hole.

17 tonn radioaktivt avfall 

– Norge har om lag 17 tonn med høyradioaktivt avfall, forteller Hole, avfallet skriver seg helt tilbake til begynnelsen av 1950-tallet da staten etablerte det som etter hvert ble stiftelsen IFE.

Av disse 17 tonnene er cirka 10. 5 lagret her i Halden. De resterende 6. 5 tonnene er lagret på IFE Kjeller. Ingen av lagrene er konstruert til varig lagring av radioaktivt avfall, og noen av lagrene er i dårlig forfatning.

– I tillegg er lagrene i ferd med å bli fulle, sier Hole.

Hun understreker at dette ikke utgjør noen fare for lokalsamfunnet slik det er i dag, men at man er nødt til å få på plass noen løsninger for varig lagring som kan sikre avfallet i mange generasjoner fremover.

Lokal bekymring for atomavfall 

Hole har stor forståelse for at mange i lokalsamfunnet blir bekymret når det snakkes om lagring av atomavfall i nærmiljøet deres.

– Det er et svært omfattende arbeid å utarbeide varig lagring av atomavfallet, forteller hun, det er en jobb som vil ta minst 15 år og koste opp mot 13-15 milliarder kroner.

Omfanget av arbeidet er så stort at IFE ikke kan håndtere dette på egen hånd, men staten har tatt medansvar og skal utarbeide en plan for å organisere og finansiere jobben.

– På møtet vil vi fortelle om hvordan vi kan få til varig lagring av atomavfallet som er sikkert i tusenårsperspektiv, sier Hole.

Informasjonsansvarlig ved IFE, Silje Aspholm Hole. Foto: Innovasjon Norge/BENIL

Hva skjer med IFE?

Mange er bekymret for hva som vil skje med arbeidsplassene på IFE i Halden, og lurer på hvordan driften av Haldenreaktoren blir i årene som kommer.

– En del har kanskje mange spørsmål, og vi er her for å svare på dem, sier Hole.

Siden arbeidet med å rydde opp i atomavfallet er såpass omfattende, vil det kreve kompetanse og arbeidskraft i mange år fremover. Oppgaven er av et slikt omfang at det sågar kan skape nye arbeidsplasser, ifølge Hole.

– Det kan gi muligheter for ny næringsutvikling og verdiskapning, avslutter hun, IFE har hatt svært positive møter med ledelsen i kommunen som er enige i at dette skal vi samarbeide om fremover.

Programmet for informasjonsmøtet blir som følger:

  • 18:00    Velkommen. Om IFE og generelt om sikkerhetsarbeidet    v/adm.dir. Nils M. Huseby.
  • 18:15    IFEs betydning for Halden v/ordfører Thor Edquist.
  • 18:30    Status og fremdrift for arbeidene med opprydning av atomavfallet v/sektordirektør Atomavfall Henning R. Vahr.
  • 19:00    Hvordan jobber IFE for å ivareta helse, sikkerhet og miljø v/strålevernsjef i Halden, Tord Walderhaug.
  • 19:15    Spørsmål fra publikum.

Ta med deg spørsmålene dine og møt opp på IFE onsdag kl. 18!

 

Kommentarer

kommentarer