– Må gå hardt utover deler av kultursektoren

For noen dager siden skrev Ole Richard Holm-Olsen et leserinnlegg om den økonomiske situasjonen for Halden kommune. I innlegget pekte han på at det  ”ikke vil være penger igjen til mye annet enn lovpålagte oppgaver” og nevnte deretter kultur.

Holm-Olsens innlegg hadde tittelen ”Inntektene er større enn utgiftene”.  Han redegjorde for økonomisk status, nedbetalingsplan og handlingsrom slik han ser det.

Kommunen har ansvaret for en rekke tjenester og oppgaver innen skole, helse, samferdsel, teknisk og kultur. En av sektorene som Holm-Olsen peker på er kultursektoren.
Når vi nå skal betale ytterligere 15 millioner kroner fra neste år, så risikerer vi at det ikke vil være penger igjen til mye annet enn lovpålagte oppgaver. Det må nok gå hardt utover deler av kultursektor. Det er ikke et spørsmål om det blir mindre til samfunnets felles beste, men et spørsmål om hvor mye mindre som skal gis – og hvor det skal tas.

En del av oppgavene og tjenestene kommunen utfører er lovpålagte og kan ikke fjernes. Andre oppgaver kan fjernes siden kommunen ikke er pålagt å drive dem.
Kultursektoren i Halden kommune består av Halden bibliotek, kulturskolen, Domino, Rockehuset, Brygga kultursal, Remmen Svømmehall og Kulturkontoret. I tillegg kommer overføringer til blant annet Kirken, Opera Østfold, Det Norske Blåseensemble og støtte til tiltak hos kulturaktører.

Det er i all hovedsak drift av biblioteket og kulturskolen som er lovpålagt, samt overføringer til kirken. Resterende oppgaver og tjenester er ikke pålagt og kan dermed kuttes hvis politikerne ønsker det.

Vi utfordret Holm-Olsen til å svare på hva han mener med ”Det må nok gå hardt utover deler av kultursektor.”.
– Jeg har ikke sagt at det skal kuttes i kultur, men at jeg basert på tidligere budsjett og gjeldende nedbetalingsplan antar at det vil måtte kuttes her, sier han.
Rådmannens budsjettforslag vil legges frem i november og deretter skal politikerne ta stilling til det og eventuelt komme med endringer og tilleggsforslag til økninger/kutt i budsjettet.

Kommentarer

kommentarer