– Lite er garantert i vår næring

Norges Bondelag avholdt i dag årsmøte, og der ble haldenseren Bjørn Gimming valgt som ny 1. nestleder.
Vi stilte den ferske nestlederen 5 kjappe spørsmål.

Hvem er Bjørn Gimming? 
Bjørn Gimming er 43 år. Bonde på gården Gimming på Idd. Har kornproduksjon, storfeproduksjon og skog.

Hvorfor er du bonde?
Dels fordi jeg hadde muligheten, dels fordi det er et fantastisk yrke med stor variasjon hvor man kan produsere mat som er veldig givende. I tillegg er jeg sterkt knyttet til gården som har vært i familien i lang tid.

Hvordan tror du bondens arbeid og rolle er om 10 år?
Bondens rolle vil være omtrent som idag hvor matproduksjon fortsatt bondens viktigste oppgave.

Hva er den største utfordringen med å være bonde? 
Muligheten til å ha en inntekt på linje med andre i samfunnet, samt håndtere usikkerhet. Lite er garantert i vår næring. Eksempelvis har været stor innvirkning.

Hva håper du å utrette som nestleder i Norges Bondelag? 
Gjøre en forskjell for Norges bønder. Ivareta et mangfoldig landbruk med mange ulike interesser hvor det å stå sammen er avgjørende for å ha innflytelse i samfunnet.

pchklfed2jn7aa7ypx7sFoto: Aryo Dale

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer