Languidity-2 pairs of February

Februar 2022 ble Luka rammet av hjerneslag. Cecilies veggkalender dette året, hadde en feilprint; den gav henne to stykk februar måneder. To helt like sider, to stier av muligheter og håp. Deres verden ble fragmentert, sårbar og oppfatningen av den endret seg. Gjennom ord og installasjoner forsøker de to kunstnerne å kommunisere, prosessere og utforske felles og individuelle opplevelser gjennom de siste atten månedene. De ønsker også med dette å kunne formidle noe universelt omfavnende, til sitt publikum.

Foto fra utstillingen. Fotograf: Bjørn Edvard Fast.

Luka og Cecilie

Luka Jelusic

Er utdannet designer og landskapsarkitekt. Han har gjennom årene formet sitt kreative virke rundt egne kunstprosjekt, der internasjonale samarbeid har stått i fokus. Han har også gjort sterke avtrykk gjennom sine verdensomspennende Design built project, der han ser på det å bygge «små samfunn» som en sosial, fysisk, inkluderende og spirituell praksis. Som designer og møbelmaker opererer han i det sjiktet som binder sammen design, håndverk og kulturell bakgrunn. Han har drevet sitt eget galleri i hjemlandet Kroatia, og stilt ut sine design-objekt på utstillinger i bl.a. Helsinki, Milan, Stockholm og Zagreb.

Luka er nå bosatt i Dals Långed, Dalsland.

lukajelusic.com

Cecilie Jørstad

Er utdannet skuespiller og teaterpedagog. Hun jobber med en rekke ulike kunstuttrykk i sitt virke, og produserer egne forestillinger der hun ofte inviterer kunstnere med ulik kulturell bakgrunn og kunstfelt inn i spesifikke prosjekt. Kommunikasjon gjennom ord, lyd og kropp er virkemidler hun i sitt virke stadig dykker dypere inn i, og hun har som intensjon; å utvide de menneskelige perspektiver for sitt publikum. Hun har jobbet med faste frilansprosjekt i b.la. Oslo, Bergen, Berlin og Helsingborg, og også hatt ansettelser ved Oslo Nye Teater, Det Norske teatret, Nordland Teater, Østfold internasjonale teater og for Rikskonsertene med Tord Gustavsens ensemble.

Cecilie er nå bosatt i Halden, Viken.

Både Luka og Cecilie har i årevis arbeidet for mennesker og med. Den sceniske skuespilleren og arkitekten/designeren har naturlig nok benyttet ekstroverte arbeidsmetoder med et utovervendt fokus. De har begge også jobbet pedagogisk og alltid gjort samarbeidsprosjekter med mange mennesker involvert.

– Hjerneblødningen som inntraff februar 2021, transformerte begges liv, på en måte som gjorde at ble en nødvendighet å holde fast i det innovervendte fokuset. Denne hendelsen endret alle tidligere «normale» sosiale mønstre og sammenhenger, forteller Cecilie.

Med dette arbeidet forsøker Luka og Cecilie å kommunisere hvordan det føles, når verden for oss abrupt ble både fragmentert og sårbar.

– Vi ønsker også gjennom den kreativ arbeidsprosess å finne veier til forståelse av hendelsen som inntraff og samtidig prosessere nye personlige prosesser og valg knyttet til «det annerledes livet», sier Cecilie.

Skulpturene i utstillingen har ord, men er ikke ment å bli forstått i en ekspressiv måte, eller intellektuell måte, men heller bli følt in the Gut.

Foto fra utstillingen. Fotograf: Bjørn Edvard Fast.

Cecilie siterer den japanske kunstneren Kenji Komatsu:

«The work expresses both the desire to withdraw from the world, and the desire to look at it”.

Foto fra utstillingen. Fotograf: Bjørn Edvard Fast.

 

– Som både arkitekt og skuespiller, jobber vi alltid bevisst med forhold til rommet, så når muligheten for å jobbe på loftet på kulturhuset i Halden kom til oss, så vi på dette som en fantastisk mulighet. Et loft, med så mye historie, der det drypper regnvann fra takvinduene og det rå og ubearbeidede materialet omslutter puplikummeren. Dermed adapterte vi vår utstilling til dette rommet, og i den forstand er dette et sight spesific exhition.

Loftet blir for kunstnerne en kraftfull metafor for toppen av kroppen, hodet, som består av hjernen og den ubevisste kapasiteten; der mørket, det skjult eog det bortglemte kan kommer til syne. Hvor det mørke og det bortgjemte kan avdekkes.

Foto fra utstillingen. Fotograf: Bjørn Edvard Fast.

–Rommets størrelse med de skråstilte takvinduene, der lysstråelene siger inn, er i seg selv en perfekt setting for det vi ønsker å formidle, sier Cecilie.Vi jobber med hele rommet og ønsker å understreke de kvalitetene som allerede eksisterer i loftsrommet.

VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE/SPONSORER:

Kulturhuset i Halden, Halden kommune, Sparebankstiftelsen 1 Halden, Berg Sparebank, Stenebyskolan, SV.

 


 

 

 

Kommentarer

kommentarer