Lær av erfaring – forebygging funker

Halden er heldig som har fått en innflytter som Trond Henriksen i Kirkens Bymisjon. Han kommer med mange erfaringer, erfaringer han bruker til å hjelpe andre og ved å være en stemme for de som ikke har som vane å bli hørt.

Mitt første møte med Trond var en stor opplevelse. Han minte meg på de viktige tingene i livet, de som er vanskelig å måle i penger og som de fleste innerst inne vet er det viktigste: å være gode mot hverandre og hjelpe dem som ikke har det så bra. Om at vi alle har et ansvar for hverandre, og at vi sammen kan skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Trond snakker om forebygging. Her har Halden kommune og politikerne mye å lære. Forebygging handler om forhindre at et liv blir ødelagt, istedenfor å skulle reparere i etterkant. Og dette kan faktisk måles i penger, for vi vet med sikkerhet at det er mye dyrere for samfunnet at mennesker faller utenfor og ikke er i stand til å bidra til fellesskapet, enn ved at det settes inn tiltak tidlig som gjør at folk blir en ressurs senere i livet.

Forebygging kommer ikke av seg selv. Det må være en politisk vilje til å satse på området. Hvis Halden skal være en velferdskommune som skjønner at forebygging er viktig, handler det om å gi nok ressurser til instanser som f.eks. barnehage, skole, skolehelsetjenesten og barnevernet. Da får disse gjort jobben sin; nemlig å ivareta barna våre på en trygg og god måte, skjerme barn som lever i utrygge omgivelser og mulighetene til å se og følge opp hvert enkelt barn. Slik skaper vi trygge og gode voksne også.

Fokuset vårt bør ligge her. Trond sa det så fint til meg da jeg fikk en klem og skulle gå hjemover: «Alle skal være med i båten». Han har helt rett! Vi skal hjelpe dem som har falt over bord tilbake i båten, samtidig som vi griper etter dem som holder på å falle i vannet. Det er det forebygging handler om – nemlig å holde folk trygt ombord.

Linn Laupsa

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet

 

 

Del artikkelen:

Kommentarer

kommentarer